Termeni si conditii

Acord

Începând cu data de 1 August 2019, toate drepturile şi obligaţiile stabilite de prezentul acord de utilizare se afla in  favoarea s.c. Galeria Arhiva de Arta s.r.l. Începând cu această dată, administratorul site-ului ArhivaDeArta este Galeria Arhiva de Arta s.r.l

Premise

După cum reiese mai departe, acest acord se aplică site-ului nostru www.arhivadearta.ro adresă la care se desfășoară licitația noastră pe Internet (numită de acum înainte “aceasta licitație pe Internet” sau “licitația noastră pe Internet”).

Acest acord de utilizare (numit de acum înainte “prezentul acord”) conține reguli obligatorii aplicabile oricărei persoane care utilizează serviciile noastre de licitatie pe Internet.

Prezentul acord intră in vigoare imediat după ce ați confirmat acceptarea termenilor printr-un click pe tasta “Accept” (de acum înainte “tasta Accept”) ce se afla în josul paginii de înregistrare. Orice persoană care va dori sa utilizeze serviciile noastre de licitatie pe Internet nu va avea dreptul de a folosi aceste servicii fara sa-si dea acordul pentru acceptarea prezentului acord. Acceptarea acestui acord, va obliga să respectați termenii stabiliți de Organizatorul acestei licitații pe Internet (numit de acum înainte “Organizatorul acestei licitații pe Internet” sau “Noi”.

În eventualitatea în care nu acceptați noii termeni ai prezentului acord, aveți dreptul de a-l refuza în mod unilateral, caz în care pierdeți automat dreptul de a utiliza serviciile licitației noastre pe Internet.

În cazul în care totuși continuați să utilizați serviciile site-ului nostru și după modificare, acest lucru înseamnă că ați acceptat pe deplin termenii prezentului acord, inclusiv modificările survenite.

Dacă aveți nelămuriri cu privire la conținutul prezentului acord, obligațiile prevazute de acesta sau orice alte întrebari referitoare la operațiile desfășurate în cadrul licitației pe Internet, puteți întreba la adresa de mail info@arhivadearta.ro.

Acord de utilizare

1. Statutul licitației noastre pe Internet.

1.1. Clauze generale.

1.1.1. Licitația noastra pe Internet este un serviciu oferit de către Organizator, serviciu care are la baza o combinație de programe informatice, o platforma de tranzacții on-line, prin intermediul căruia toți cei care au acces la acest serviciu (daca au acceptat prezentul acord) pot vinde sau cumpăra diferite articole, în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos.

1.1.2. Termenul “licitație pe Internet” este folosit în prezentul acord și în alte rubrici ale site-ului numai din comoditate și nu trebuie interpretat în sensul termenilor juridici “ofertă” sau “licitație”.

1.1.3. Termenii “licitație”, “licitație pe Internet” sau oricare alți termeni referitori la licitație sunt folosiți în prezentul acord și în alte rubrici ale site-ului numai pentru facilitarea exprimării, astfel că nu trebuie interpretați în sensul lor juridic și nu nu li se pot atribui efectele juridice corespunzatoare acestor termeni. De asemenea, termenii “cumpărare”, “vânzare”, “vânzare-cumpărare”, “cumpărător”, “vânzător”, “preț”, “marfă”, “comerț” sau alți termeni derivați sau sinonimi, nu trebuie interpretați în oricare din sensurile următoare:

a) că Organizatorul ar avea statutul de intermediar, mandatar sau comisionar, având obligații contractuale față de acele persoane care negociază sau încheie contracte de vânzare-cumpărare;

b) că Organizatorul licitației pe Internet realizeaza operațiuni de comerț sau de cumpărare prin intermediul acestei licitații (cu excepția licitațiilor caritabile care au un statut aparte precum și a oricăror alte excepții prevăzute în Termeni și condiții);

c) că Organizatorul licitației pe Internet promovează în orice mod produsele sau serviciile vânzătorului sau cumpărătorului.

1.2. Statutul și responsabilitatea Organizatorului acestei licitații pentru tranzacțiile încheiate cu ajutorul său.

1.2.1. Organizatorul este răspunzător pentru menținerea în stare de funcționare a licitației pe Internet, exceptând cazurile de forța majoră. Prin caz de forță majoră se înțelege un eveniment imprevizibil și inevitabil, aflat în afara controlului Organizatorului. Sunt considerate evenimente de forță majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluția, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundația, incendiul, atacuri informatice grave ori defecțiuni grave în funcționarea rețelei de internet, greva si încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfășurarea activității Organizatorului.

1.2.2. Organizatorul nu este implicat în nicio relație juridică preferențiala cu persoanele care negociază sau au încheiat o tranzacție de vânzare-cumpărare rezultată ca urmare a utilizării sitului nostru, cu excepția licitațiilor caritabile care au un statut special

1.2.3. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru situaţiile în care funcţionarea licitaţiei pe internet nu va fi posibilă din cauze independente de voinţa sa, cum ar fi, dar fără a ne limita la: nefuncţionarea reţelelor de internet şi / sau energie electrică datorate culpei furnizorilor, orice alte probleme de ordin tehnic care se afla în afara controlului Organizatorului, culpa Utilizatorului etc. Organizatorul nu va răspunde pentru orice fel de daune, pierderi de profit, câştiguri nerealizate şi / sau nefructificarea unor oportunităţi de afaceri sau orice alte pierderi suferite de Utilizatori şi / sau terţe persoane din cauza motivelor enumerate cu titlu exemplificativ mai sus.

1.2.4. În speță, noi nu suntem implicați în procesele de negociere, de încheiere sau realizare a vreunei tranzacții, în care Dvs. ați putea fi parte, și nu suntem responsabili de niciuna dintre acțiunile dvs. sau de acțiunile unei terțe părți care are datorii față de Dvs. incluzând datoriile provenite din folosirea licitației noastre. Cand folosiți situl nostru, Dvs. și cel cu care negociați sau încheiați o tranzacțe de vânzare-cumpărare, sunteți pe deplin responsabili de procesul negocierilor, de coordonarea tranzacției și de realizarea ei. Noi nu avem nicio autoritate de a acționa ca reprezentanți ai vânzătorului sau ai cumpărătorului (fie potențiali, fie reali). Având în vedere că negocierile și încheierea tranzacției au loc între utilizatori, Organizatorul nu este și nu poate fi, in niciun mod și în nicio masura, implicat în orice diferende, litigii judiciare și/sau extrajudiciare care pot interveni între vânzător și cumpărător, cu excepția licitațiilor caritabile.

1.2.5. Organizatorul oferă suport Utilizatorilor prin furnizarea serviciului „Asistenţă clienţi ArhivaDeArta”, atât prin intermediul numărului de telefon sau al adresei de email indicate în site, cât şi prin intermediul sistemului interactiv de conversaţie pus la dispoziţia Utilizatorului de Organizator. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza sau întrerupe un apel sau o comunicare de orice fel cu Utilizatorii care deturnează serviciul „Asistenţă clienţi ArhivaDeArta” de la scopul pentru care acesta le-a fost pus la dispoziţie. Cu titlu de exemplu, enumerăm următoarele motive care ar putea să conducă la refuzul furnizării serviciului „Asistenţă clienţi ArhivaDeArta”: hărţuirea sau ameninţarea reprezentanţilor Organizatorului, folosirea unui limbaj / ton inadecvat, agresivitatea, limbajul obscen etc.

1.3. Siguranța tranzacțiilor Dvs. și eventualele riscuri.

1.3.1. Organizatorul acestei licitații nu verifică, nu urmărește și nici nu controlează articolele puse în vânzare la licitația sa. Organizatorul acestei licitații pe Internet nu verifică, nu urmărește și nici nu controlează utilizatorii individuali ai licitației. Organizatorul nu poartă nicio răspundere pentru articolele oferite spre vânzare la licitație.

1.3.2. Astfel, noi nu putem deține controlul asupra proprietăților utilizatorului, asupra calității și siguranței articolelor vândute sau cumpărate. De asemenea, nu putem urmări daca s-au respectat prevederile legale; a bunurilor vândute și cumpărate; formularele pentru vânzarea sau cumpararea de bunuri; capacitatea și posibilitatea vânzătorului de a duce la îndeplinire vânzarea produselor oferite, capacitatea cumpărătorilor de a cumpara produsele care îi interesează.

1.4. Politica de informare a Organizatorului și atitudinea Dvs. referitor la această politică.

1.4.1. Obligațiile Organizatorului acestei licitații pe Internet nu includ implementarea unui control deplin asupra informațiilor afisate de către utilizatorii acestei licitații pe Internet.

1.4.2. In scopul respectării legii, a drepturilor Organizatorului acestei licitații pe Internet și/sau a terțelor părți, și pentru o cât mai bună desfăsurare a acestei licitații pe Internet, Organizatorul acestei licitații pe Internet are dreptul exclusiv ca, din proprie inițiativă și după criteriile sale proprii care nu pot fi cenzurate în niciun mod de către terțe persoane, la cererea autorităților competente ale statului sau la cererea unei persoane care justifică un interes legitim, să suspende sau restricționeze în orice alt mod toate și/sau orice informații, comentarii, oferte de orice fel, inclusiv cele de participare la oricare din licitațiile organizate pe site-ul www.arhivadearta.ro, precum și orice alte date furnizate de oricare dintre utilizatorii site-ului ArhivaDeArta, dacă Organizatorul acestei licitații pe Internet decide ca acestea, ținând cont de conduita utilizatorului pe site, istoricul acțiunilor utilizatorului pe site, precum și ținând cont de oricare alte criterii proprii ale Organizatorului acestei licitații pe internet, care nu pot fi cenzurate în niciun fel de către terțe persoane, pun sau pot pune în pericol buna funcționare a ArhivaDeArta, buna desfășurare a serviciilor oferite prin ArhivaDeArta, inclusiv a licitațiilor organizate prin ArhivaDeArta, încalcă sau pot încălca în orice mod termenii prezentului acord, prevederile legale în vigoare și/sau drepturile unei terțe părți.

2. Utilizatorii serviciilor acestei licitații pe Internet și statutul lor.

2.1. Orice persoană poate deveni utilizator al serviciilor noastre de licitație pe Internet dacă are acces la Internet și după ce a cofirmat acceptarea termenilor prin finalizarea procesului de creare a contului.

Pentru crearea unui cont de utilizator ArhivaDeArta este necesară o adresă de email validă. La prima punere în vânzare a unui produs utilizatorul va trebui să introducă un număr de telefon mobil din rețelele Orange, Vodafone sau Telekom. Utilizatorul se obliga să fie deținătorul adresei de e-mail introdusă în formularul de înregistrare și a numărului de telefon introdus în formularul de punere în vânzare. De asemenea, utilizatorul trebuie să se asigure că datele de contact furnizate vor fi active.

Numele de utilizator nu trebuie sa contina termenul “ArhivaDeArta” sau cuvinte similare si/sau derivate ale acestuia, date de contact sau un limbaj obscen, trivial, care contravine bunelor moravuri şi/sau ofensator.

2.2. După exprimarea acordului față de termenii prezentului acord, orice persoană trebuie să treacă prin procedura de înregistrare: să completeze un formular de înregistrare, să se înregistreze și să primească un nume de utilizator și o parola care îi sunt necesare pentru utilizarea serviciilor de licitație pe Internet. După ce ați devenit unul dintre utilizatori, aveți dreptul să vă faceți cunoscute intențiile de a vinde sau de a cumpăra articole, și totodata aveți dreptul de a trimite mesaje email către ceilalți utilizatori în legatură cu articolele vândute sau cumpărate.

2.3. Scopul principal al acestor servicii furnizate de către Licitația noastră pe Internet este de a reglementa și coordona termenii tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, precum si de a inlesni incheierea tranzactiilor dintre utilizatori. In consecinta, serviciile noastre de licitatie pe Internet pot fi folosite numai de catre persone care au capacitate deplina de exercitiu.

2.4. Daca oferiti un articol spre vanzare sau faceti o oferta de pret pentru un articol supus vanzarii, confirmati ca aveti dreptul legal de a vinde sau cumpara acel articol. In acelasi timp, cele afirmate mai sus nu se refera la articolele interzise spre vanzare-cumparare sau la cele cu regim special.

2.5. Persoanele al caror cont sau acces la serviciile noastre de licitatie pe Internet au fost suspendate, restrictionate, retrase sau interzise din orice motiv, precum si persoanele care au incalcat in orice mod prevederile din Termeni si conditii de utilizare nu mai au dreptul de a utiliza serviciile noastre de licitatie pe Internet. In toate cazurile in care noi apreciem ca sunt indeplinite cerintele mentionate vom putea lua de indata, fara nicio notificare prealabila, masurile pe care le consideram necesare pentru a interzice acestor persoane utilizarea serviciilor noastre de licitatie pe Internet, indiferent care sunt conturile utilizate de aceste persoane.

2.6. Numele de utilizator, contul de utilizator si parola aferenta au caracter individual si netransmisibil. Dvs. sunteti unica persoana pe deplin responsabila pentru utilizarea contului dvs. de utilizator. In acest sens va obligati sa utilizati personal contul dvs. si sa nu transferati, cesionati, vinde, imprumuta sau transmite in orice alt mod contul dvs. de utilizator si/sau parola aferenta unei terte persoane sau entitati. Dvs. sunteti unica persoana responsabila de pastrarea confidentialitatii parolei aferente contului. Sunteti de acord sa notificati Organizatorul acestei licitatii pe Internet daca aveti suspiciuni privind orice utilizare neautorizata a contului dvs. sau accesare neautorizata a parolei dvs.

2.7. Fără a aduce atingere prevederilor art. 2.6 de mai sus, utilizatorul poate solicita Organizatorului modificarea contului în sensul transformării acestuia din cont de persoană fizică în cont de persoană juridică sau de persoană fizică autorizată, prin transmiterea unei solicitări scrise către Organizator, inclusiv prin poştă electronică. Utilizatorul nou (persoana juridică sau persoana fizică autorizată) va pune la dispoziţia Organizatorului, prin reprezentantul său, copie după certificatul de înregistrare şi / sau după actele de înfiinţare şi autorizare, după caz. În urma aprobării acestei modificări de către Organizator, operează novarea obligaţiilor stabilite de prezentul Acord de utilizare, în sensul substituirii Utilizatorului vechi (persoana fizică) cu Utilizatorul nou (persoana juridică sau persoana fizică autorizată). Pe cale de consecinţă, Utilizatorul nou va avea faţă de Organizator toate drepturile și obligațiile care au fost stabilite prin Acordul de utilizare în favoarea, respectiv în sarcina Utilizatorului vechi, iar Organizatorul va avea faţă de Utilizatorul nou toate drepturile şi obligaţiile care au fost stabilite prin Acordul de utilizare în favoarea, respectiv în sarcina Organizatorului.

2.8. Nu este permisă deţinerea de către o persoană a mai multor conturi de utilizator, dacă folosirea de conturi multiple este realizată cu intenţia de a frauda ArhivaDeArta, în orice mod, cu privire la orice situaţie. Organizatorul va putea lua orice măsură va considera de cuviinţă pentru a proteja ArhivaDeArta, împotriva oricărui utilizator va considera de cuviinţă, fără o notificare prealabilă, fără justificarea acţiunilor sale, etc.

2.9. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor ArhivaDeArta pot fi utilizate de ceilalţi utilizatori care iau cunoştinţă de ele numai cu respectarea legii şi numai în scopul negocierii şi finalizării tranzacţiei încheiate prin intermediul platformei ArhivaDeArta. Orice utilizare a acestor date în alte scopuri (inclusiv prin crearea de conturi de utilizator în alte pagini de internet sau pentru contactarea utilizatorilor în vederea comercializării altor produse) este strict interzisă. Utilizatorii se obligă să utilizeze datele cu caracter personal recepţionate prin intermediul platformei ArhivaDeArta numai cu respectarea prevederilor de mai sus. Organizatorul acestei licitaţii pe internet are dreptul de a suspenda contul oricărui utilizator care încalcă obligaţiile de mai sus.

2.10. Având în vedere că Organizatorul acestei licitaţii are dreptul, în temeiul Legii 677 / 2001, să prelucreze datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Site-ului în vederea operării platformei ArhivaDeArta, precum şi în scop de marketing, reclamă şi publicitate, Utilizatorii înţeleg şi acceptă că datele furnizate de aceştia la crearea contului (număr de telefon şi / sau mail) pot fi dezvăluite celorlalţi utilizatori ai site-ului fie la plasarea unei comenzi, fie direct în pagina de prezentare a produsului vândut (la simpla accesare a acesteia, fără plasarea unei comenzi).”

2.11. Organizatorul acestei licitatii pe Internet isi rezerva dreptul sa inchida de indata si fara nici o notificare prealabila accesul dvs. la contul dvs. si sa stearga definitiv contul si toate datele si informatiile din acesta, in toate cazurile in care incalcati in orice mod, sau in orice masura, si indiferent de motiv, oricare dintre obligatiile de mai sus, respectiv orice prevederi legale sau din regulamentul ArhivaDeArta/Termeni si conditii de utilizare. Toate si orice date de contact ori date cu caracter personal utilizate pentru un cont inchis sau anulat vor fi blocate, in sensul ca nu vor mai putea fi utilizate in niciun mod pentru niciun alt cont si nicio alta inregistrare pe site-ul nostru ori pentru accesul la serviciile noastre.

2.12. ArhivaDeArta isi rezerva dreptul de a bloca definitiv, fara vreo notificare prealabila, conturile ce au un procentaj de calificative pozitive mai mic de 90%. Datele utilizate in cadrul acestor conturi nu vor mai putea fi utilizate la o alta inregistrare in cadrul sitului.

2.13. În situaţia în care un utilizator nu a mai accesat contul său pentru o perioadă de 12 luni, atunci Organizatorul va putea dezactiva produsele postate de către acesta. Dezactivarea nu se va face automat la expirarea perioadei, ci va fi efectuată în urma trimiterii unui mail către utilizator care va conţine detalii referitoare la măsura ce va fi aplicată privind licitaţiile sale, modalităţile prin care poate evita aplicarea acestei măsuri, termenul pe care Organizatorul îl oferă în vederea primirii unui răspuns din partea utilizatorului etc. În situaţia în care după aplicarea acestei măsuri utilizatorul va dori repunerea în vânzare a poduselor, va avea această posibilitate din contul său de utilizator, cu respectarea tuturor condiţiilor. Dacă după repunerea în vânzare utilizatorul nu va mai accesa contul său pe perioada de 12 luni, procedura detaliată la prezentul alineat va fi reluată.

2.14. Perioada de proba. Dupa inregistrarea ca utilizator/ activarea contului, utilizatorul beneficiaza de o perioada de proba. In perioada de proba, utilizatorul nu datoreaza taxele si comisioanele ArhivaDeArta in limita unui sold debitor de 3 EUR. In cazul depasirii acestui prag, perioada de proba inceteaza. Utilizatorul poate opta pentru continuarea folosirii serviciilor ArhivaDeArta in urma efectuarii platii soldului debitor. Odata plata efectuata, contul utilizatorului devine activ si pentru serviciile furnizate de ArhivaDeArta utilizatorul va plati taxele si comisioanele in conformitate cu prevederile din Termeni si Conditii.

3. Taxele pentru serviciile furnizate de noi

3.1. Utilizarea Licitaţiei noastre pe Internet este gratuită pentru cumpărători dar implica taxe şi comisioane pentru vânzători. Pentru detalii complete privind taxele şi comisioanele percepute de catre Organizator de la vanzatori, click aici.

3.1.1. În eventualitatea în care un Utilizator datorează sume de bani către Organizator, indiferent de izvorul unor astfel de datorii, Organizatorul are dreptul să reţină sumele datorate de Utilizator din sumele de bani aflate în orice moment în contul Utilizatorului, până la acoperirea integrală a datoriei către Organizator, indiferent dacă aceste sume sunt provenite din alimentare cont, din bonusuri sau sunt sume ce revin Utilizatorului Vânzător din vânzarea de produse prin intermediul Garanţiei de Livrare.

3.11. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, în toate situaţiile în care Utilizatorul a furnizat date de facturare prin completarea corespunzătoare a acestora în contul său de utilizator, sunt aplicabile următoarele reguli, după verificarea şi validarea acestora (a datelor de facturare) de către Organizator:

3.11.1. Organizatorul va emite Utilizatorului o factură fiscală la începutul fiecărei luni, pentru toate serviciile prestate în luna anterioară şi o va comunica acestuia pe adresa de e-mail asociată contului de utilizator, împreună cu raportul de activitate detaliat cu privire la serviciile facturate.

3.11.2. Facturile vor fi emise în lei, la cursul oficial comunicat de BNR pentru prima zi a lunii în care au fost prestate serviciile.

3.11.3. Utilizatorul este obligat să achite fiecare factură în termen de cel mult 10 (zece) zile de la emiterea acesteia. Pentru fiecare zi de întârziere, Utilizatorul poate datora Organizatorului penalităţi în valoare de 0,2% din suma datorată şi neachitată.

3.11.4. În caz de neexecutare în termen a obligaţiei de plată, Organizatorul poate să dispună potrivit propriei sale opţiuni: (a) suspendarea serviciilor oferite; sau (b) blocarea definitivă a contului de utilizator, în urma unei simple notificări transmise către Utilizator, fără preaviz, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată, fără nicio altă formalitate.

3.11.5. Facturile emise de Organizator pot fi descărcate de Utilizator şi din contul propriu. Neprimirea de către Utilizator a facturii fiscale pe e-mail, din orice motive (inclusiv căsuţă de mail plină, pierderea accesului la căsuţa de mail, dar fără a se limita la aceasta) nu scuteşte pe acesta de plata facturilor, acestea considerându-se acceptate la plată de către Utilizator dacă nu formulează obecţiuni în cel mult 48 de ore de la momentul la care acestea îi sunt comunicate prin intermediul contului său de utilizator.

3.2.Organizatorul acestei licitaţii pe Internet percepe taxe de listare din contul de utilizator al vânzătorului de pe ArhivaDeArta în următoarele situaţii:

– dacă produsul listat pe site are preţul de pornire mai mare de 20.01 RON sau 5.01 EUR (inclusiv), pentru tipul de listare „licitaţie standard”

– dacă produsul listat pe site are preţul fix mai mare de 20.01 RON sau 5.01 EUR (inclusiv), pentru tipul de listare „licitaţie instant”

– dacă preţul rezervat sau preţul blitz al produsului listat în site-ul Organizatorului depăşeşte valoarea de 20.01 RON sau 5.01 EUR (inclusiv), indiferent de valoarea preţului de pornire, valabil pentru listările de tip „licitaţie standard”.

Anunţurile, licitaţiile instant cu preţ sub 20.01 RON sau 5.01 EUR sau licitaţiile standard cu preţ de pornire, preţ rezervat sau preţ blitz sub 20.01 RON sau 5.01 EUR sunt scutite de taxa de listare.

Modul de funcţionare a sistemului de taxare a listarii

taxare per listare funcţionează astfel:

– vânzătorul listează pe site unul sau mai multe produse pe care vrea să le comercializeze;

– în momentul în care el a terminat procesul de adăugare a produsului spre vânzare, sistemul verifică parametrii listării şi determină dacă acel produs trebuie sau nu taxat, contul de utilizator ArhivaDeArta al vânzătorului fiind debitat în mod corespunzator.

Cu alte cuvinte, dacă produsul are preţul de pornire, preţul fix, preţul rezervat sau preţul blitz (separat, nu cumulativ) mai mare de 20 RON sau 5 EUR, contul vânzătorului este debitat cu taxa de listare aferentă. Dacă preţul rezervat, preţul blitz, preţul de pornire (cumulativ) sau preţul fix nu depăşeşte 20 RON sau 5 EUR, sau tipul de listare este anunţ, contul de utilizator ArhivaDeArta al vânzătorului nu va fi debitat cu taxa de listare.

În situaţia în care, după ce perioada de listare a produsului expiră fără ca stocul să se fi epuizat (valabil pentru licitaţie instant) sau nu s-a plasat nicio ofertă câştigătoare (valabil pentru licitaţie standard), iar vânzătorul a optat pentru relistarea în mod automat a produsului, contul de utilizator ArhivaDeArta al vânzătorului va fi debitat cu încă o taxă de listare pentru fiecare reactivare automată (succesivă) a listării.

Taxa de listare se percepe pentru o perioada de maxim 30 de zile de valabilitate a unei vanzari si nu este conditionata de vanzarea produsului listat. Valoarea acesteia este de 0.01 euro.

3.3 Organizatorul acestei licitatii pe internet percepe comisioane din contul de pe ArhivaDeArta al vanzatorului care vor fi retinute definitiv pentru tranzactiile incheiate cu succes*.

Modul de functionare al sistemului de comisionare

Sistemul de comisionare ArhivaDeArta funcţionează astfel:

– vânzătorul listează pe site unul sau mai multe produse pe care doreşte să le comercializeze.

– în momentul în care este plasată o ofertă câştigatoare pentru unul sau mai multe produse, comisionul este stabilit pentru fiecare bucata vanduta a produsului, în funcţie de valoarea ofertei câştigatoare şi va fi retras în mod automat din contul vânzătorului.

Comisioane în funcţie de categorie

Categorie

Subcategorie

Comision

Arta si obiecte de colectie

Toate subcategoriile

20%**

**Pentru categoriile Arta si Obiecte de colectie respectiv Librarie si toate subcategoriile acestora se aplică un comision minim de 1 leu dar nu mai mult de 30% valoarea produsului.

Costurile pentru serviciile oferite de ArhivaDeArta sunt afisate fara TVA, acesta urmand a fi achitat la alimentarea contului.

Grila de comisioane valabila incepand cu data de 01.02.2019

Recuperarea comisioanelor

Dacă o tranzacție nu se finalizează cu succes și în realitate vânzătorul are posibilitatea de a solicita returnarea comisionului prin intermediul formularului de Retur comision.

Cererea poate fi inițiată pentru vânzările finalizate în ultimele 30 de zile după ce vânzătorul a făcut toate demersurile pentru încheierea tranzacţiei, inclusiv contactatea cumpărătorului prin mesageria internă ArhivaDeArta. Cererea poate fi depusă după primirea răspunsului de la cumpărător sau după 2 zile de la expedierea mesajului. În momentul inițierii acestei proceduri cumparatorului îi va fi trimis în mod automat un mesaj prin intermediul caruia i se cer detalii suplimentare legate de tranzacția realizată care ne vor ajuta în luarea unei decizii.

Termenul de finalizare a procedurii poate dura până la 4 zile calendaristice din momentul inițierii.

Prin derogare de la prevederile de mai sus, în anumite cazuri particulare în care Organizatorul acestei licitatii pe Internet are indicii că sunt încălcate prevederile prezentului Acord de utilizare, returnarea comisionului poate dura până la 30 de zile calendaristice din momentul inițierii.

Sunt aprobate doar cererile de retur comision pentru tranzacţiile care nu s-au finalizat din vina exclusivă a cumpărătorului.

Nu sunt aprobate cererile de retur comision pentru tranzacţii nefinalizate din lipsa stocului, pentru tranzacții care s-au finalizat prin schmburi de produse sau în care prețul de tranzacționare a fost negociat după plasarea ofertei de cumpărare.

Solicitările nejustificate de returnare a comisioanelor vor fi sancţionate cu avertizarea vanzătorului, în funcţie de avertismentele primite anterior contul poate fi blocat temporar sau definitiv.

Pentru a putea anula solicitarea trebuie să accesezi secțiunea Cereri trimise. În partea dreaptă vei găsi un buton de anulare, după care va trebui să confirmi solicitarea de returnare.

O solicitare anulată nu va mai apărea în lista de ”Solicită returnare” și nu va mai putea fi inițiată din nou pentru același cumpărător sau produs.

Dacă în urma soluţionării unei cereri de retur comision se consideră că un calificativ a fost acordat în mod incorect acesta poate fi anulat de către ArhivaDeArta

3.4. La optiunea dumneavoastra puteti beneficia, contra cost, de Servicii suplimentare pentru vanzatori.

3.4.1 Promovarea pe ArhivaDeArta

Tarifele pentru serviciile de promovare vor fi percepute în funcţie de vechimea utilizatorului în site, activitatea desfăşurată, precum şi calificativele obţinute de utilizatori. În acest sens, utilizatorii vor fi împărţiţi în Expozanti profesionişti şi expozanti ocazionali.

În funcţie de categorie, se vor aplica următoarele tarife:

Promovare

Vanzatori profesionisti

Vanzatori ocazionali

Orice interval

7 zile

15 zile

30 zile

Special in liste

1,29

0,99

1,75

2,99

Extraexpunere ArhivaDeArta

1,99

1,49

2,49

4,25

Galerie foto in liste

0,49

0,39

0,65

1,15

Titlu evidentiat in liste

0,25

0,19

0,35

0,59

Pret evidentiat in liste

1,49

1,15

1,99

3,49

Chenar in liste

0,79

0,59

0,99

1,69

Culoare de fond

0,99

0,75

1,29

2,25

Chenar si fundal in liste

1,29

0,99

1,75

2,99

Costurile pentru serviciile oferite de ArhivaDeArta sunt afisate fara TVA, acesta urmand a fi achitat la alimentarea contului.

Vanzatorii ocazionali pot beneficia de serviciile de promovare doar dupa achitarea acestora. Astfel, daca la selectarea serviciilor de promovare soldul Vanzatorului acopera valoarea promovarilor, acestea se vor activa la publicarea anunţului. Daca soldul contului nu acopera valoarea serviciilor de promovare selectate, acestea pot fi activate ulterior, numai dupa alimentarea contului, accesand sectiunea Promovari neactivate.

3.4.2. Stergerea de catre vanzator a unui anunt ce beneficiaza de optiuni de promovare nu va duce, in mod automat, la restituirea sumelor utilizate pentru optiunile de promovare suplimentare.

3.5. In cazul folosirii creditul pus la dispozitie de catre Organizatorul acestei licitatii pe Internet, utilizatorii sunt obligati sa il achite in termen de maximum 10 zile de la data emiterii instiintarii de plata.

Înștiințările de plată se emit în data de 1 a fiecărei luni pentru operațiunile din luna precedentă.

Termenul de plată pentru înștiințările de plată este de 10 zile calendaristice de la emitere.

Utilizatorii pot vizualiza in orice moment informatiile despre suma datorata in contul de pe ArhivaDeArta, sectiunea „Financiar”.

In situatia in care utilizatorii nu achita suma datorata la data scadenta mentionata mai sus, Organizatorul acestei licitatii pe Internet are dreptul sa suspende contul pana la achitarea integrala a debitului.

In cazul suspendarii contului, Organizatorul acestei licitatii pe Internet are dreptul, potrivit propriei sale opţiuni, sa aplice oricare din sanctiunile mentionate mai jos, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

– Toate licitatiile cu articole postate spre vanzare vor fi inchise; ele se vor regasi in sectiunea Vanzari incheiate cu sau fara castigator, dupa caz.

– Nu se mai poate pune sau repune in vanzare un produs.

– Repunerile automate in vanzare sunt anulate.

– Nu se mai poate raspunde la mesajele din forumul produsului sau mesageria privata.

Dupa achitarea sumei restante, contul va fi reactivat in mod automat.

Modalitatile de achitare a creditului sunt disponibile aici.

3.6. Organizatorul are dreptul de a suspenda contul oricărui utilizator în situaţia în care utilizatorul respectiv figurează cu datorii către Organizator, indiferent dacă provin din comisioane, promovări sau alte servicii, indiferent dacă i s-a transmis sau nu înştiinţare de plată potrivit art. 3.5 de mai sus şi indiferent de data la care s-a născut obligaţia de plată în sarcina utilizatorului, în cazul în care Organizatorul apreciază, potrivit propriei opţiuni, că utilizatorul respectiv prezintă un risc mare de insolvabilitate.

3.7. Sunteti raspunzator de plata oricaror taxe si plati obligatorii, ca si pentru plata tuturor cheltuielilor rezultate din utilizarea serviciului nostru de licitatie pe Internet.

3.7.1. Ne rezervam dreptul de a percepe in viitor si cu o prealabila notificare facuta intr-un termen rezonabil, o taxa de utilizare a serviciilor furnizate.

3.8 In cazul in care utilizatorul ArhivaDeArta doreste inchiderea contului sau, indiferent de motiv, iar in contul pe care doreste sa il inchida este disponibila o suma de bani, utilizatorul poate solicita in scris, la adresa de e-mail info@arhivadearta.ro returnarea acestor sume. Pe cale de excepţie, în cazuri temeinic justificate, pentru motive excepţionale ce ţin de situaţia sa particulară, utilizatorul poate solicita returnarea sumelor de bani existente în contul său fără să ceară închiderea contului. ArhivaDeArta va soluţiona fiecare astfel de cerere în funcţie de justificarea utilizatorului respectiv şi de temeinicia motivelor invocate

Solicitarea se va face numai de pe adresa de e-mail pe care utilizatorul a folosit-o la inregistrarea pe ArhivaDeArta si numai cu privire la sumele care provin din alimentarile facute de utilizator. Sumele provenite din bonusurile acordate de ArhivaDeArta nu sunt restituite, ele pot fi utilizate doar in cadrul site-ului nostru, si vor fi scazute din soldul disponibil la momentul inchiderii contului

Pentru a i se returna suma de bani existenta in cont la data cererii inchiderii contului respectiv, utilizatorul trebuie sa precizeze in solicitarea sa numele si prenumele intreg al sau, contul IBAN in care doreste sa i se vireze suma de bani, titularul contului, in cazul in care titularul contului nu este si utilizatorul site-ului nostru.

Procesarea cererii de returnare poate dura pana la 15 zile lucratoare de la data primirii e-mailului. Din suma pe care utilizatorul o are in cont la data cererii de inchidere a contului si de returnare a sumei de bani, ArhivaDeArta va retine 10% pentru a acoperi comisioanele procesatorului de plati (Mobilpay) si suma de 3 lei, comision fix necesar acoperirii comisioanelor pentru transferul bancar. Astfel, utilizatorul va primi 90% din suma pe care doreste sa i se returneze.

ArhivaDeArta poate refuza returnarea, integrala sau partiala, a sumei din cont, in cazul in care exista indicii sau repere ca titularul solicitarii nu este si titularul contului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a aplica masura, potrivit propriei sale optiuni discretionare sau la cererea oricarei autoritati, fara a fi obligat sa justifice in vreun mod actiunea, fara a fi obligat sa indeplineasca alta formalitate si fara a fi tinut sa justifice motivele.”

Returnarea sumelor care au fost alimentate prin sms se va face direct de la operatorul de telefonie mobilă. Utilizatorul va adresa o cerere de returnare a sumelor de bani direct operatorului, urmând ca operatorul să se îndrepte spre procesatorul de plăţi pentru a verifica în ce măsura sumele solicitate au fost sau nu utilizate în cadrul site-ului ArhivaDeArta. În cazul în care procesatorul de plăţi va confirma returnarea sumelor, operatorul va proceda la returnarea sumelor, conform propriilor reguli. ArhivaDeArta nu îşi asumă răspunderea pentru returnarea sumelor de bani, întrucât singura implicare este confirmarea sumelor folosite de utilizator în cadrul site-ului. ArhivaDeArta nu este răspunzător pentru timpul în care solicitarea utilizatorului este rezolvată de catre operator şi / sau procesator, nici pentru perioada de timp în care se va face returnarea. Operatorul / procesatorul vor putea reţine comisioane în funcţie de termenii şi condiţiile care se aplică serviciilor prestate de aceştia.

In cazul in care utilizatorul incalca in orice mod prezentul regulament, fapt care duce la blocarea definitiva a contului sau, Organizatorul va retine, cu titlu de daune, toate sumele aflate in contul utilizatorului sanctionat. Utilizatorul intelege si este de acord cu faptul ca in cazul in care va incalca prezentul regulament, incalcare ce va duce la blocarea definitiva a contului sau, acesta nu va mai avea niciun drept asupra sumelor de bani ce se aflau in cont la momentul sanctionarii sale si ca este de acord ca Organizatorul sa retina cu titlu de despagubire sumele respective.

3.9. Achitarea taxelor catre ArhivaDeArta este realizata prin alimentarea contului detinut in cadrul sitului.

Utilizatorii, persoane fizice, pot primi facturi fiscale aferente platilor efectuate in contul ArhivaDeArta daca acest lucru este solicitat in mod explicit prin intermediul e-mail-ului, pentru toate alimentarile efectuate, mai putin cele prin SMS, daca solicita acest lucru in termen de 30 de zile de la data alimentarii contului. Utilizatorii au obligatia de a furniza toate datele necesare intocmirii facturii fiscale.

Modalitati de alimentare a contului:

3.9.1 Ordin de plată

Alimentarea contului prin ordin de plată se poate face atât de catre persoanele fizice cât și de catre persoanele juridice, de la sediul oricărei sucursale de bancă din România. Suma minima ce poate fi alimentata prin ordin de plata este 1 euro.

Procesul decurge astfel:

De la sediul oricărei sucurale de bancă se completează un ordin de plată către

S.C. Galeria Arhiva de Arta S.R.L .

Cod fiscal : 41471226

Cod IBAN: RO72BTRLRONCRT0510249401

Banca: Transilvania – Sucursala Unirii

În ordinul de plată completat trebuie trecut și numele ArhivaDeArta și numele contului tău de utilizator de pe acest site. Aceste date sunt necesare pentru identificarea ta.

Alimentarea contului de utilizator poate fi facuta prin ordin de plata. In acest caz persoana care efectueaza plata are obligatia de a intocmi corect si complet ordinul de plata, efectuand in acesta toate mentiunile necesare potrivit oricaror reglementari, iar la rubrica privind descrierea platii (explicatia platii) va include, in mod obligatoriu, si numele complet si corect al utilizatorului in contul caruia face alimentarea prin respectivul ordin de plata.

ArhivaDeArta nu are nicio raspundere pentru platile efectuate prin ordine de plata intocmite cu incalcarea in orice mod sau in orice masura a oricarora dintre prevederile de mai sus. De asemenea, ArhivaDeArta nu are nicio raspundere in orice situatii in care la rubrica privind descrierea platii (explicatia platii) din ordinul de plata nu va fi fost inclus numele complet si corect al utilizatorului in contul caruia va fi fost facuta alimentarea prin respectivul ordin de plata.

Confirmarea alimentarii prin ordin de plata poate dura pana la 15 zile de la data la care utilizatorul va trimite la adresa de e-mail plati@arhivadearta.ro o copie scanata a ordinului de plata. Utilizatorul este obligat sa trimita copia scanata a ordinului de plata pentru a se putea opera alimentarea contului in termenul de 15 zile. ArhivaDeArta nu isi asuma nicio raspundere pentru situatiile in care copia scanata a ordinului de plata va fi trimisa la o alta adresa de e-mail. In situatia in care copia scanata a ordinului de plata va fi trimisa la o alta adresa decat cea indicata mai sus sau in situatia in care copia scanata nu va fi destul de clara cauzand astfel persoanelor responsabile imposibilitatea de a citi datele mentionate pe ordinul de plata, ArhivaDeArta nu isi asuma nicio obligatie de a alimenta conturile utilizatorilor si nu va avea nicio raspundere in legatura cu alimentarea contului de utilizator.

In toate situatiile in care in termen de 30 de zile de la creditarea contului bancar al ArhivaDeArta pentru alimentarea contului pe ArhivaDeArta utilizatorul nu va fi fost identificat in sistem prin numele de utilizator, suma va fi returnata in contul din care s-a facut plata iar ArhivaDeArta nu va avea nicio raspundere in legatura cu aceasta returnare sau cu nealimentarea contului de utilizator.

Din suma totala achitata de catre utilizator va fi scazut TVA-ul.

3.9.2 Carte de credit/debit

Plațile prin intermediul cardurilor de debit sau credit sunt procesate de către partenerii nostri  www.mobilpay.ro prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Alimentarea contului prin acest procedeu este disponibilă atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice care poseda carduri emise în numele firmei. Sumele selectate se vor regăsi instant în contul de pe ArhivaDeArta.

Procesul decurge astfel:

Accesezi secțiunea Contul meu/Financiar/Alimenteaza cont,

selectezi suma cu care dorești să alimentezi contul și;

– vei fi redirecționat automat, prin conexiune securizată SSL, către pagina unde vei furniza datele cardului tău;

– după ce datele vor fi procesate vei fi redirecționat către pagina Contul meu unde te vom înștiința imediat de reușita alimentării contului;

– imediat după ce ai confirmat plata suma este debitată în contul tău

Pentru plațile cu carduri credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și Mastercard/Maestro) este folosit sistemul 3D Secure elaborat de aceste organizații care asigură tranzacțiilor online același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. 3D Secure asigură în primul rând că nicio informație legată de cardul tău nu este transferată sau stocată, la niciun moment de timp, pe serverele noastre sau ale partenrilor, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard. În plus, 3D Secure este un sistem de autentificare a identitații posesorilor de carduri în mediu electronic.

Procesul de autentificare a posesorului cardului se face pe baza codului de securitate cunoscut numai de posesor și se desfasoara numai pe serverele Visa sau MasterCard, după caz. Sistemul 3D Secure permite efectuarea de cumpărături on-line cu orice card emis sub licența Visa sau MasterCard, inclusiv cele de debit si cele electronice Maestro și Visa Electron. Sunt acceptate și cardurile virtuale emise de aceste organizații.

Toate informatiile cerute în cadrul formularului de comandă sunt în conformitate cu legea română și sunt necesare pentru finalizarea cu succes a plății.

Datele despre card sunt introduse direct în sistemele bancii. În cazul cardurilor emise sub sigla altor organizații, stocarea acestor informații se face criptat, folosindu-se algoritmi proprii de criptare, pe medii care sunt fizic separate de mediile cu acces on-line. Stocarea se face doar pe durata maximă în care un refuz la plată poate fi inițiat de către client.

Precizăm că ArhivaDeArta nu răspunde sub nicio formă și nu poarta niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plaților prin carduri oferit de furnizorul nostru precum și pentru orice fel de eroare și/sau fraudă decurgând din sau în legatură cu acest serviciu. Totuși, deși acest serviciu este oferit și dirijat în totalitate și în mod independent de către furnizorul nostru, noi vom întreprinde toate masurile rezonabile pentru a limita pe cât posibil riscul apariției acestor erori și/sau fraude.

3.9.3 Cu plata ramburs

Alimentarea contului prin plată ramburs este o metodă de plată destinată exclusiv PERSOANELOR FIZICE rezidente în România.

Procesul decurge astfel:

1. accesezi secțiunea Contul meu/Financiar/Alimentează contul, selectezi suma cu care dorești să alimentezi contul și ne furnizezi câteva date personale necesare trimiterii plicului prin curier;

2. în maxim o zi lucrătoare de la lansarea comenzii vom trimite către tine printr-un serviciu de curierat agreat de Organizator, la adresa pe care ai indicat-o, un plic cu plata ramburs;

3. valorea rambursului este suma aleasă de tine la cursul oficial BNR din ziua plații plus TVA;

4. reprezentantul serviciului de curierat te va înștiința când poți recepţiona plicul pe care l-am expediat, achitând totodată contravaloarea rambursului;

5. în plicul pe care îl vei primi după achitarea rambursului se află codul cu care vei confirma plata intrând în secțiunea Contul meu – Confirma plata;

6. imediat după ce ai confirmat plata suma este debitată în contul tău

Suma minima de plata ce poate fi alimentata prin plata ramburs este de 20 euro fara TVA.

3.9.4 SMS ( serviciu oferit in scurt timp)

Alimentarea contului prin SMS se poate face atât de persoanele fizice cât și persoanele juridice cu ajutorul unui terminal GSM.

Varianta online de alimentare poate fi accesată din secțiunea Contul meu/Financiar/Alimenteaza contul/SMS/Alimenteaza contul (valabil în rețelele de telefonie Orange, Vodafone).

3.9.5 Contract prestari servicii pentru persoanele juridice

Alimentarea contului prin intocmirea unui contract de prestari servicii este o metoda de plată destinată exclusiv PERSOANELOR JURIDICE.

Procesul decurge astfel:

1. accesezi secțiunea Contul meu/Financiar/Alimenteaza contul/Persoane juridice. Selectezi suma cu care dorești să alimentezi contul și ne furnizezi datele firmei necesare la întocmirea contractului și facturii aferente;

2. îți vom trimite ca atașament la e-mail-ul de confirmare a cererii un contract simplu de prestări servicii (numai în cazul primei comenzi pe respectiva firmă) și factura proformă aferentă sumei cu care dorești alimentarea contului tău

3. trebuie să efectuezi plata asociată facturii si să ne trimiți dovada plații prin email la info@arhivadearta.ro sau prin fax la numarul de telefon +40 731 726244 specificând “În atentia Asistența Clienți ArhivaDeArta”. Imediat ce vom primi dovada plătii vom valida cererea de încarcare a contului și vei putea începe să dispui de suma plătită;

4. Contractul atasat trebuie semnat/ștampilat în 2 exemplare, și te rugam sa îl trimiți la adresa noastră:

GlobalCloud srl

Str. Tache Ionescu nr.1, etaj 1, ap.1, sector 1, Bucuresti

5. în maxim 24 de ore de la primirea contractului îți vom restitui unul din cele doua exemplare semnat și ștampilat de noi

3.9.6 Plata prin Paypal

Alimentarea contului prin Paypal poate fi realizată doar de către utilizatorii ArhivaDeArta persoane fizice.

Pentru alimentarea contului prin Paypal este necesar ca utilizatorul să aleagă această modalitate de plata din secțiunea Contul meu/Financiar. După introducerea sumei care se dorește a fi alimentată utilizatorul va fi direcționat către contul de Paypal.

Suma minima ce poate fi achitata prin Paypal este de 10 euro (tariful nu contine TVA)

Sumele nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de produse.

Sumele alimentate în contul ArhivaDeArta sunt finale, disponibile pe termen nelimitat și nu includ TVA.

3.10. In toate cazurile in care, in scopul respectarii prevederilor legale in materie, a drepturilor Organizatorului si / sau a tertelor parti, si pentru o cat mai buna derulare a tranzactiilor prin intermediul site-ului arhivadearta.ro, Organizatorul acestei licitatii pe internet

– va primi o notificare din partea unui furnizor de servicii sau din partea unei terte persoane sau

– va aprecia, potrivit propriilor sale criterii care nu pot fi cenzurate in niciun mod si in nicio masura de catre utilizatori sau orice terte persoane,

ca alimentarea conturilor utilizatorilor a fost facuta prin orice fel de mijloace frauduloase sau ca exista orice indicii in aces sens, Organizatorul va putea recurge la urmatoarele masuri:

– emiterea de avertismente,

– suspendarea contului,

– blocarea definitiva a accesului la serviciile ArhivaDeArta

– anularea contului utilizatorului,

– retragerea din conturile utilizatorilor a sumelor alimentate in cont potrivit celor de mai sus,

fara a fi tinut sa justifice motivele.

Masurile anterior mentionate pot fi aplicate cumulativ sau alternativ de catre Organizator, potrivit propriilor sale criterii, si nu pot fi cenzurate in niciun mod si in nicio masura de catre utilizatori sau orice terte persoane.

4. Regulile de utilizare a serviciilor furnizate de noi.

4.1. Utilizator Verificat.

Orice utilizator al acestui serviciu de licitatii pe internet poate deveni utilizator verificat ca persoana fizica daca face dovada identitatii sale corect completate in contul personal, respectiv ca persoana juridica daca face dovada calitatii de reprezentant legal al firmei printr-o copie (eventual scanata) a certificatului constatator de la Registrul Comertului.

Ne rezervam dreptul de a controla suplimentar datele utilizatorilor verificati , fara a limita protectia legala a informatiilor si de a anula sau suspenda calitatea de Utilizator Verificat in cazul depistarii unor anumite nereguli.

Procedura “Utilizator verificat” presupune verificarea datelor personale introduse in sectiunea “Setari” a contului.

Verificarea se va realiza dupa cum urmeaza:

1. Plata va fi dedusa din contul de utilizator ArhivaDeArta, unde trebuie sa existe un sold minim de 2 EURO,

2. ArhivaDeArta va trimite o scrisoare recomandata, la adresa trecută in contul de utilizator in sectiunea “Date personale”, care va conţine un cod de validare format din 7 caractere.

3. Codul primit trebuie sa fie introdus in pagina “Utilizator verificat”

Costul serviciului de validare este de 2 EURO

Prin derogare de la prevederile de mai sus, o persoană juridică străină, care nu este înregistrată în România, poate deveni Utilizator Verificat prin furnizarea certificatului emis de registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa societăţii. Organizatorul poate solicita şi alte documente în vederea acordării statutului de Utilizator Verificat, după caz.

4.2. Respectarea principiului încrederii de către utilizatorii serviciilor de licitație pe Internet.

Toti utilizatorii licitatiei pe Internet au obligatia de a respecta principiul increderii, in particular de a-si respecta obligatiile atat fata de Organizator cat si fata de co-participanti (in cazul incheierii vreunei tranzactii de vanzare-cumparare).

4.3. Articolele interzise la vânzare sau cumpărare și articolele cu regim special.

Unele articole sunt interzise spre vanzare la licitatia noastra iar altele au un regim special, (de exemplu fac obiectul vanzarii numai daca vanzatorul sau cumparatorul au licenta sau permis, aprobare din partea unei terte parti, sau daca fac dovada platii accizelor si a altor taxe etc.).

Aceste articole sunt afisate in Lista articolelor interzise de a face obiectul tranzactiilor de vanzare-cumparare sau a celor cu regim special.

Lista completa a articolelor interzise o puteti gasi aici.

Organizatorul îşi rezervă dreptul să înlăture din site, fără notificare prealabilă, orice articol despre care apreciază că s-ar afla pe lista de Articole interzise sau care încalcă în orice mod Termenii şi condiţiile.

4.4. Consecințele actelor neautorizate la licitația noastră pe Internet.

Fara a limita protectia legala, noi ne rezervam dreptul de a suspenda sau anula calitatea de membru al licitatiei noastre pe Internet in cazul in care avem dovada infaptuirii unor acte ilegale referitoare la licitatia noastra sau la utilizatorii serviciilor noastre.

Este interzisa intelegerea intre vanzatori de a practica preturi asemanatoare la produsele de acelasi tip pe care le-au oferit spre vanzare. In cazul in care Organizatorul va sesiza asemenea intelegeri si in cazul in care Organizatorul va sesiza ca asupra unui alt vanzator se fac presiuni de orice tip pentru a practica aceleasi preturi, atunci Organizatorul va bloca respectivele conturi ale vanzatorilor definitv, fara notificare prealabila.

In cazul in care Organizatorul are suspiciuni intemeiate legate de incercari ale utilizatorilor de a frauda licitatiile, acesta poate lua orice masura considera necesara in vederea stoparii actelor de frauda desfasurate de catre utilizatori. In acest sens, Organizatorul are dreptul sa suspende pe o perioada de 7 zile contul utilizatorului suspectat de a desfasura activitati frauduloase sau poate decide inchiderea contului. Organizatorul isi rezerva acest drept, el nefiind obligat in nicio masura si de nicio terta parte sa sanctioneze utilizatorii. Organizatorul are un drept discretionar atat in ceea ce priveste masurile luate, cat si in ceea ce priveste utilizatorii impotriva carora vor fi luate aceste masuri.

4.5. Comentariile Dvs. și comentariile privitoare la acțiunile Dvs. Sistemul de feedback. Sistemul de calificative.

Utilizatorii ArhivaDeArta au dreptul de a face comentarii pozitive sau negative referitoare la modul de actiune a celorlalti utilizatori, inclusiv a persoanelor cu care au luat legatura in timpul utilizarii acestui sistem (in timpul negocierilor sau stabilirii relatiilor contractuale).

Organizatorul acestei licitatii are dreptul de a acorda calificative fiecarui utilizator al serviciilor sale. Calificativele acordate de catre Organizator vor fi marcate cu denumirea “system”

Acordare automata calificative detaliate

Atunci cand se incheie o tranzactie pe ArhivaDeArta iar modalitatea de transport este fie “predare personala,” fie o metoda de transport cu cost zero, cumparatorul nu va putea acorda calificativ detaliat pentru “Cost transport” iar valoarea acestuia va fi precompletata automat la 5 (valoarea maxima).

Ce reprezinta calificativul?

Calificativul arata reputatia unui utilizator in randul celorlalti utilizatori. Calificativul este recunoscut si listat de catre ArhivaDeArta, astfel incat orice calificativ pozitiv duce la o crestere a calificativului general cu un punct, orice calificativ negativ micsoreaza calificativului general cu un punct. Calificativele neutre nu influenteaza calificativul general.

Daca un obiect pentru care s-a licitat deja este retras de la o licitatie Standard , calificativul vanzatorului scade automat cu un punct.

Numai vanzatorul si castigatorul (unul pentru o licitatie obisnuita sau mai multi in cazul licitatiei instant) pot acorda calificative pentru o tranzactie incheiata. Aceste calificative vor influenta calificativul general al partenerului. Calificativul general este numarul ce apare intre paranteze ( ) langa numele de utilizator.

Va recomandam sa fiti prudenti si sa dati dovada de seriozitate in acordarea calificativelor. NU intreprindeti nici o actiune care sa submineze integritatea sistemului de calificative, cum ar fi:

– conditionarea unui calificativ pozitiv de servicii suplimentare sau modificarea termenilor initiali in tranzactie;

– acordarea unor calificative in tranzactii fictive, pentru cresterea in mod artificial si, deci, necuvenit a calificativului general;

– conditionarea finalizarii unei tranzactii de acordarea unui calificativ pozitiv.

– plasarea de oferte in cadrul licitatiilor sau anunturilor cu scopul de a acorda un calificativ negativ vanzatorului

Nerespectarea acestor conditii poate duce la sanctiuni variate, de la limitarea actiunilor in sistemul ArhivaDeArta pana la suspendarea contului, in cazul abaterilor repetate.

Conform Termenilor si Conditiilor noastre, daca un utilizator acumuleaza un calificativ general de -3 (minus trei), contul acestuia va fi blocat definitiv, iar acesta nu va mai putea lista sau cumpara.

Calificativele fictive. Utilizatorii care folosesc licitatii false pentru a-si putea da calificative pozitive fara a respecta conditiile de utilizare ale licitatiei vor avea conturile blocate definitiv, fara notificare prealabila, de la data la care Organizatorul ia la cunostinta de asemenea intelegeri.

Organizatorul are un drept discretionar in retragerea calificativelor pozitive primite de catre utilizatori in cazul incheierii unei tranzactii ce are ca obiect un bun fictiv, cu un pret derizoriu, postat de vanzator pentru a evita comisionarea tranzactiilor mai oneroase. In concret, in situatia in care vanzatorul posteaza un bun in vederea fraudarii Organizatorului, respectiv pentru a evita comisionarea conform reguilor prevazute de prezentul document, Organizatorul va avea dreptul de a retrage atat calificativul vanzatorului, cat si calificativ cumparatorului ce rezulta din incheierea unei astfel de tranzactii frauduloase. Organizatorul nu are nicio obligatie in acest sens, el va actiona cand si cum va considera de cuviinta. In plus, Organizatorul va putea lua orice alta masura prevazuta de prezentul document contra utilizatorilor care se fac vinovati de incheierea oricarei tranzactii ce are ca scop fraudarea Organizatorului.

4.6. Obligațiile vânzătorului.

Vanzatorul are obligatia sa respecte urmatoarele reguli:

4.6.1. Listarea articolelor in categoria potrivita

Regula Articolele trebuie sa fie listate in categoria potrivita.

Anunturile ce nu respecta aceasta regula pot fi mutate in categoria potrivita sau sterse.

4.6.2. Obiectul licitatiei

O licitatie trebuie sa aiba ca obiect comercializarea unui articol sau al unui serviciu concret, cu descrierea si pretul aferent acestuia. Nu sunt permise licitatiile ce au ca obiect furnizarea unor cataloage, oferte sau orice alte tipuri de anunturi care, prin ofertele realizate de potentialii cumparatori pot duce la cresterea, in mod artificial, a calificativului general al unui utilizator fara a se incheia o tranzactie. Nu sunt permise anunturile ce au ca unic scop comunicarea unor informatii de orice fel.

Este interzisa punerea in vanzare a unor produse, avand ca unic scop fraudarea serviciului. In cazul in care ArhivaDeArta va detecta incercari de punere in vanzare a acestor produse nu numai ca va proceda la inlaturarea acestora de pe Site, insa Organizatorul va avea la dispozitie o serie de masuri sanctionatorii pe care le va putea lua pentru a evita astfel de fraudari. In acest sens, Organizatorul va putea lua impotriva vanzatorilor orice masuri considera de cuviinta, respectiv suspendarea sau chiar inchiderea definitiva a contului de utilizator. ArhivaDeArta isi rezerva acest drept in mod discretionar, el nefiind in niciun sens si in nicio masura obligat sa procedeze la inlaturarea produsului si / sau sanctionarea vanzatorului.

Licitatiile de acest tip pot fi sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti.

4.6.3. Cantitatea articolelor

In momentul listarii unei licitatii cu mai multe articole identice vanzatorul se obliga sa detina intreg stocul de produse inscris in cadrul licitatiei. Licitatiile care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti iar contul utilizatorului ce incalca aceasta regula poate fi blocat temporar sau definitiv, potrivit propriei optiuni a Organizatorului, fara ca acesta sa fie obligat sa justifice, in orice mod sau in orice masura, sanctiunea aplicata.

4.6.4. Oferte fictive

Nu este permis ca un utilizator sa introduca in cadrul descrierilor produselor sau in mesajele din forumuri formulari prin care ceilalti membrii ai site-ului sunt indemnati sa liciteze doar pentru anumite cataloage sau oferte, pentru date de contact sa plaseze oferte in cadrul altor licitatii cu preturi mai mici in vederea evitarii sistemului de comisionare sau fara obligatia de a cumpara. Licitatiile care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti iar contul utilizatorului ce incalca aceasta regula poate fi suspendat temporar sau definitiv, potrivit propriei optiuni a Organizatorului, fara ca acesta sa fie obligat sa justifice, in orice mod sau in orice masura, sanctiunea aplicata.

4.6.5. Preturi multiple

Utilizatorilor nu le este permis ca in descrierea sau titlul licitatiei sa introduca un alt pret decat cel inscris in sectiunea special destinata, din pagina licitatiei. Licitatiile care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti.

In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de Organizator se descopera faptul ca vanzatorii au trecut in descrierea produselor sau in forum sau in mesajele trimise catre cumparator preturi mai mari decat cele trecute in sectiunea „Pret” din pagina licitatiei, atunci Organizatorul va retrage din contul vanzatorului comisionul real al tranzactiei, calculat la pretul real, ascuns de vanzator, din care va scadea comisionul perceput initial, calculat la pretul mai mic indicat in sectiunea „Pret” din pagina licitatiei.

4.6.6. Datele vanzatorului

Regula Clientii nu pot sa furnizeze coordonatele lor precum numarul de telefon, adresa de e-mail, cand fac descrierea articolului in cadrul numelui de utilizator, in cadrul detaliilor legate de livrarea si plata articolului, a comentariilor din formuri sau in cadrul comentariilor asociate calificativelor acordate sau primite.

De asemenea, nu este permis ca un utilizator sa ceara datele de contact in cadrul mesajelor din forumurile produselor.

Incalcari ale Politicii de Listare Articolele care contin o astfel de descriere vor fi fie editate, fie scoase de la licitatie, ele putand duce la blocarea temporara sau definitiva a contului.

4.6.7. Informatiile calomnioase

Informatiile furnizate in titlul sau in descrierea articolului, in forumurile anuturilor sau a comentariilor asociate calificativelor nu pot fi obscene, jignitoare, calomnioase sau sa incalce intimitatea uneia dintre parti.

Astfel de articole pot fi sterse de Organizator iar contul utilizatorului care incalca aceasta regula poate fi suspendat temporar sau definitiv , potrivit propriei optiuni a Organizatorului, fara ca acesta sa fie obligat sa justifice, in orice mod sau in orice masura, sanctiunea aplicata.

4.6.8. Manipularea cuvintelor cheie

Nu este permisa introducerea in titlul anuntului sau a descrierii acestuia de cuvinte cheie care nu au legatura directa cu produsul comercializat.

Anunturile care incalca aceasta regula pot fi editate/sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti al sitului.

4.6.9. Multiplicarea anunturilor

Nu este permisă multiplicarea anunţurilor introduse în cadrul sitului. Un anunț este considerat ca fiind multiplicat atunci cand este activat în cadrul sitului de către vânzător in aceeași forma de două sau mai multe ori. Pot fi considerate anunţuri multiplicate şi anunţurile care au ca obiect comercializarea aceluiaşi produs însă cu preţuri, descrieri, titluri sau fotografii diferite.

Anunturile care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti al sitului.

4.6.10. Stabilirea unui pret rezonabil

Regula Stabilirea pretului unui articol trebuie sa se incadreze in limitele bunului simt. Pretul rezonabil este considerat ca fiind pretul mediu la care produsul respectiv poate fi achizitionat de la alti utilizatori ai sitului, din cadrul altor situri de specialitate sau Expozitii online

Incalcari ale Politicii de Listare Un pret nerezonabil este strict interzis. Astfel de articole vor fi scoase de la licitatie.

4.6.11. Promovarea

Regula Vanzatorul nu poate face reclama in cadrul listarii sale la produse, companii sau servicii ale unei terte parti, care nu au legatura cu articolul listat.

Incalcari ale Politicii de Listare Astfel de articole pot fi sterse de Serviciul de Asistenta Clienti

4.6.12. Starea si descrierea articolului

Starea articolelor introduse pe site trebuie sa fie in deplina concordanta cu starea reala a acestora. Spre exemplu, starea „NOU” se va folosi doar pentru produsele care intra in categoria „nou-nout, nefolosit, sigilat în ambalajul original al producatorului, fara urme de folosire”. Descrierea articolului trebuie sa fie in concordanta cu titlul acestuia si sa includa caracteristicile esentiale ale articolului care va fi vandut. Articolele care incalca Politica de Listare pot fi sterse de catre Organizator.

4.6.13. Referinte

Nu ii este permis vanzatorului sa foloseasca, pentru a descrie un produs pus în vânzare, orice fel de trimiteri, referinţe la şi / sau link-uri catre:

– alte site-uri ce promoveaza comertul prin licitatii;

– site-uri ce ofera aceeasi marfa;

– site-uri care ofera marfa interzisa de ArhivaDeArta;

– site-uri pay per click/view

– site-uri de comert electronic romanesti.

Vânzătorului nu ii este permis, de asemenea, să folosească fotografii care conţin menţiunea unui site concurent (sau nu) în pagina produsului pus spre vânzare.

Regula aceasta se extinde şi asupra mesajelor trimise între utilizatori.

Orice abatere de la această regulă poate duce la notificarea vanzatorului si ulterior, generarea unui avertisment. Sancţionarea comportamentului necorespunzător pe site este un drept pe care îl are Organizatorul, ci nu o obligaţie. Organizatorul va aprecia în mod discreţionar, de la caz la caz, dacă şi în ce modalitate va sancţiona utilizatorii care nu respectă prezentele reguli.

4.6.14. Anunturi cumparare/schimb

Nu este permisa introducerea in cadrul sitului de anunturi de cumparare sau schimb exclusiv.

Anunturile care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre Serviciul Asistenta Clienti al sitului.

4.6.15. Conditionarea ofertarii

De principiu, vânzarea bunurilor sau prestarea unor servicii postate pe Site nu pot fi condiţionate de îndeplinirea altor formalităţi decât cele menţionate în acest document. Cu toate acestea, pot exista situaţii în care vânzătorul poate solicita îndeplinirea unor altor condiţii, în plus, pentru a se asigura de o tranzacţie desfăşurată cu succes.

În acest sens, vânzătorul poate solicita posibilului cumpărător să îl contacteze pentru a se verifica stocul produselor, disponibilitatea unei măsuri / culori etc. Însă, în situaţia în care există neclarităţi cu privire la adresa de livrare, vânzătorul va contacta cumpărătorul cu scopul de a elimina orice îndoială.

În plus, vânzătorul trebuie să se asigure că descrierea produsului pus în vânzare este clar formulat, fără a lăsa loc de interpretări, va folosi o exprimare cât mai uşor de abordat şi de înţeles de către orice persoană care ar putea accesa site-ul, va oferi toate şi orice informaţie relevantă cu privire la produs, facilităţi, starea produsului etc. În momentul punerii în vânzare a produsului, vânzătorul va oferi şi informaţii cu privire la politica comercială agreată, respectiv va menţiona dacă şi în ce condiţii este posibilă returnarea produsului, care sunt modalităţile şi costurile de transport, alte facilităţi pe care le oferă sau nu cumpărătorilor.

În ceea ce priveşte modalitatea de exprimare, vânzătorul va evita formulările imperative, cu tentă ameninţătoare sau ofensatoare, formulările ironice sau orice alte formulări care ar putea fi considerate neadecvate de către utilizatori. Toate detaliile solicitate de cumpărători sau postate de la momentul punerii în vânzare a produsului se vor da folosind un ton calm, politicos, etc.

Anumite condiţionari de tipul acordarii unui calificativ negativ cumparatorului in lipsa contactarii vanzatorului pe forum, inclusă în descrierea produsului şi / sau efectuată prin mesaje între utilizatori va fi sancţionată cu editarea descrierii produsului, precum şi orice altă sancţiune de care dispune Organizatorul. Sancţionarea va fi luată în considerare de la caz la caz, apreciată de Organizator, fără a fi obligat să aplice vreo sancţiune. De asemenea, orice formulare neadecvata a descrierii produsului de catre vanzator poate fi reformulata de catre Organizator, ocazie cu care se va transmite vanzatorului o notificare explicativa.

4.6.16. Loturi obiecte diferite

Nu este permis ca in cadrul unei vanzari sa fie afisate mai multe produse. Fiecare vanzare trebuie sa aiba ca obiect comercializarea unui singur articol. Sunt considerate obiecte diferite produsele care au culori, dimensiuni sau elemente grafice diferite. Produsele care incalca aceasta regula vor fi sterse de catre Departamentul Asistenta Clienti.

4.6.17. Vanzator Premium

Pentru a deveni Vanzatori Premium, utilizatorii ArhivaDeArta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• Sa aiba o vechime, pe site, de minim 6 luni de la data inregistrarii;

• Să fie Utilizatori Verficați;

• Sa aiba minim 100 de calificative unice in ultimele 12 luni;

• Sa aiba minim 98% procentul de calificative pozitive;

• Valoarea produselor vandute in ultimele 6 luni sa fie de minim 1000 de euro;

• Sa nu fi avut contul suspendat pentru neplata in ultimile 3 luni;

• Sa ofere Garantia de Livrare pentru toate produsele active;

• Sa aiba valoarea ratingului de vanzator minim 4;

• Sa fi respectat Termenii si Conditiile de utilizare a ArhivaDeArta. Sa nu fi detinut alte conturi in cadrul site-ului ce au fost suspendate pentru incalcarea regulamentului sau conturi active in cadrul carora vinzi aceleasi produse;

Nota: Daca dupa 2 luni de la data la care a devenit Vanzator Premium, un utilizator nu indeplineste toate conditiile de mai sus, ii va fi retras acest statut.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda ori de a refuza facilitatea vanzatorului premium, potrivit propriei sale optiuni, fara ca acesta sa fie obligat sa se justifice, in orice mod sau in orice masura, fata de utilizatori.

4.6.18. Detalii plata si livrare

Vanzatorul are obligatia de a introduce toate detaliile legate de livrarea si plata produsului in sectiunile special destinate din pagina produsului. Nu este permis ca vanzatorul sa afiseze conditiile de livrare si plata doar in descrierea articolului. Descrierile care incalca aceasta regula pot fi editate de catre Serviciul Asistenta Clienti.

4.6.19. Anunţurile de tip licitaţie

Este interzis ca un vânzător să solicite un preţ minim fix pentru licitaţiile de tip ocazie. În cazul acestor licitaţii, utilizatorii pot oferi ce preţ consideră, urmând ca la expirarea termenului licitaţiei cumpărătorul care oferă preţul cel mai mare care a fost înregistrat în sistem să fie considerat câştigător. Orice condiţionare a preţului inclusă în descrierea produsului şi / sau efectuată prin mesaje între utilizatori va fi sancţionată cu ştergerea licitaţiei, precum şi orice altă sancţiune de care dispune Organizatorul. Sancţionarea va fi luată în considerare de la caz la caz, apreciată de Organizator, fără a fi obligat să aplice vreo sancţiune.

In cazul licitatiilor de tip standard, pretul de pornire este stabilit de catre vanzator. Nu este permis vânzătorului ca în textul descrierii produsului şi / sau prin titlu şi / sau prin intermediul mesageriei să facă referire la un preţ, altul decât cel stabilit la momentul postării licitaţiei. În situaţia în care vânzătorul a încălcat această regulă, Organizatorul poate sancţiona vânzătorul prin ştergerea licitaţiei sau prin orice altă modalitate consideră de cuviinţă. Sancţionarea abaterilor reprezintă un drept al Organizatorului, nu o obligaţie, iar Organizatorul va analiza fiecare astfel de abatere de la caz la caz.

4.6.20. Modificarea vânzărilor cu oferte

Utilizatorul vânzător are dreptul să modifice semnificativ parametrii vănzării numai dacă pentru produsul respectiv nu a fost înregistrată nicio ofertă până la data efectuării de către vânzător a modificării respective. Schimbarea produsului pus în vânzare după înregistrarea a cel puţin o ofertă, este strict interzisă. Orice încălcare a acestei reguli poate conduce la ştergerea vănzării de către Serviciul Asistenţă Clienţi.

4.6.21. Procesare date cumparatori

In calitate de vanzator pe ArhivaDeArta aveti obligatia sa folositi datele personale ale cumparatorilor, strict pentru onorarea comenzilor. Orice alt tip de procesare al datelor de catre dumneavoastra este interzis, incluzand dar fara a se limita la:

– Crearea de conturi cu datele primite si solicitarea de activare a contului

– Abonarea la newslettere si solicitarea de confirmare a abonarii

– Transmiterea de comunicari comerciale

– Transmiterea de mesaje nesolicitate altele decat cele legate de onorarea comenzii

– Stocarea datelor pentru alte motive decat cele legate de comanda

– Retransmiterea datelor catre alte entitati

4.7. Obligațiile cumpărătorului.

Cumparatorul are obligatia sa respecte urmatoarele reguli:

4.7.1. Studiati cu mare atentie descrierea unui articol

Daca descrierea unui articol nu este clara, asigurati-va de clarificarea acestui aspect inainte de a face vreo oferta. Inainte de a plasa o oferta puteti cere informatii suplimentare din partea vanzatorului prin intermediul forumului.

Facand o oferta pentru un articol se subintelege ca sunteti de acord sa-l cumparati.

4.7.2. Fiti atenti

Bunurile scoase la vanzare prin intermediul site-ului ArhivaDeArta sunt proprietatea unor persoane. Aceasta accentueaza necesitatea de a va verifica cu mare atentie partenerul. Va sfatuim sa studiati toate comentariile facute de partenerii vanzatorului la pagina personala a acestuia, pe care o puteti accesa fie cu un click pe numele folosit de acesta, fie alegand directorul potrivit din Comunitati. Numarul aflat intre paranteze langa numele unui vanzator, reprezinta calificativul acelei persoane, realizat pe baza comentariilor pe care ceilalti utilizatori le-au facut referitor la acesta. Puteti citi si comentariile facute pe pagina personala a participantilor. Calificativul reprezinta, practic, renumele acestui participant.

4.7.3. Fiti politicos cu ceilalti utilizatori

Tratati fiecare participant cu respectul cu care va asteptati sa fiti tratat. Cand trimiteti un e-mail , acordati timpul necesar scrierii unui mesaj complet, folosind formule de salut si incheiere. Fiti politicos cand va expuneti opiniile in legatura cu un articol. Aceasta va spori renumele Dvs. in randul celorlalti participanti.

4.7.4. Licitati numai daca vreti sa cumparati

Daca luati parte la o licitatie, fiti sigur ca ati specificat si pretul maxim pe care sunteti gata sa-l oferiti. Prin plasarea unei oferte pentru un articol, se subintelege ca sunteti de acord sa-l cumparati.

4.7.5. Luati cunostinta de toate detaliile licitatiei

In cazul in care sunteti castigatorul unei licitatii veti primi un mesaj cu numele vanzatorului, adresa de email si numarul de telefon mobil.

4.7.6. Contactati vanzatorul

Contactati partenerul dvs. La primirea mesajului continand coordonatele partenerului Dvs. incercati sa-l contactati cat mai repede posibil. Fiti sigur ca puteti lua legatura cu acesta atat prin e-mail cat si prin telefon. Multe persoane nu-si citesc mesajele primite in fiecare zi. Asa ca un telefon poate fi cea mai rapida modalitate de a lua legatura cu vanzatorul si totodata cea care va scuteste de eventualele neintelegeri ajutandu-va sa incheiati tranzactia. Vanzatorul are obligatia de a contacta cumparatorul pentru confirmarea comenzilor si a datelor specificate de vanzator, atunci cand exista neclaritati cu privire la datele comenzii. Cumparatorul are obligatia de a contacta vanzatorul in cazul in care doreste sa modifice date din comanda (adresa, culoare produs, marime etc.)

4.7.7. Onorarea comenzii

În momentul în care un cumpărător plasează o oferta de cumpărare acesta se obligă sa onoreze comanda facută.

4.7.8. Sanctiuni

Neonorarea comenzii (de catre cumpărător) se sancţionează cu avertisment, iar în funcţie de avertismentele primite anterior, in cazul acumularii acestora, contul poate fi suspendat temporar sau definitiv.

Vanzătorii pot restricţiona achiziţionarea produselor de către cumpăratorii care au avut tranzacţii nefinalizate în trecut.

4.7.9. Anularea comenzii

Cumparatorul are posibilitatea de a solicita vanzatorului anularea unei comenzi plasate. Cererea de anulare poate fi initiata din sectiunea “Produse cumparate/castigate” a contului de utilizator in termen de maxim 3 zile de la plasarea comenzii. Acceptarea solicitarii de anulare şi anularea comenzii se efectueaza de catre vanzator, ArhivaDeArta nu intervine in acest proces. In cazul unui refuz de anulare, va recomandam sa contactati direct vanzatorul pentru detalii

4.8. Comunicare între utilizatori.

4.8.1. Organizatorul pune la dispozitia utilizatorilor sai un forum de intrebari si raspunsuri aflat in pagina unui produs (denumit in continuare “Forum”) precum si un sistem de mesagerie interna (denumita in continuare “Mesagerie”) care pot fi folosite cu singurul scop de a obtine detalii suplimentare referitoare la produsul ce face obiectul licitatiei sau la alte produse de pe site-ul www.arhivadearta.ro ale vanzatorului. Atat vanzatorul cat si potentialii cumparatori se angajeaza sa respecte urmatoarele reguli:

– sa adreseze intrebari, raspunsuri si/sau si sa poarte discutii private doar in limba romana. Sunt permise cuvintele sau expresiile care, desi nu sunt considerate romanesti, totusi sunt de larga utilizare in toate mediile referitoare la domeniul respectiv (mouse, notebook, plug and play);

– sa foloseasca Forum-ul si Mesageria doar pentru a obtine detalii suplimentare referitoare la produsul ce face obiectul licitatiei sau la alte produse de pe site-ul www.arhivadearta.ro ale vanzatorului; orice alte discutii nefiind permise.

– sa nu furnizeze, in niciun mod si in nicio masura, detaliile de contact (informatii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume, etc.) sau orice alta informatie care poate determina dezvaluirea acestor informatii;

– sa nu ceara, in niciun mod si in nicio masura, detalii de contact (informatii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume, etc.) sau orice alta informatie care poate determina dezvaluirea acestor informatii;

– sa nu ofere detalii despre produse care nu sunt puse in vanzare pe site-ului www.arhivadearta.ro sau sa promoveze respectivele produse;

– sa nu furnizeze niciun fel de informatii si/sau detalieri despre URL-uri (legaturi) din alte site-uri fiind permise doar legaturi catre alte sectiuni ale site-ului ArhivaDeArta (care incep cu https://shop.arhivadearta.ro\…);

– sa nu foloseasca informatiile aflate in forum sau in mesagerie decat in interes personal.

4.8.2. Incalcarea, in orice mod si in orice masura, a acestor prevederi va duce implicit la exercitarea de catre Organizator a dreptului de a elimina, in intregime sau in parte, intrebarile, raspunsurile si/sau discutiile private necorespunzatoare si atentionarea prin email a persoanei in cauza. In situatia in care se constata ca vanzatorul sau cumparatorul incalca de 3 ori prevederile prezentului regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita accesul in cont, in intregime sau in parte, al persoanei respective pe o perioada nedeterminata, potrivit propriei optiuni discretionare a Organizatorului.

Pentru a înlătura orice îndoială, termenul de privat este folosit pentru a marca faptul că singurii utilizatori care pot trimite mesaje sau care pot vizualiza conţinutul mesajelor sunt utilizatorii care sunt implicaţi într-o astfel de discuţie. În situaţia în care utilizatorii nu aleg opţiunea de a trimite un mesaj privat, ci unul public mesajul lor va fi postat pe site.

Termenul de privat nu se răsfrânge însă la vizibilitatea mesajelor faţă de Organizator. Faţă de acesta, toate mesajele, indiferent dacă sunt postate pe Site sau nu, sunt vizibile, editabile şi pot sta la baza unei decizii de sancţionare. Toate regulile acestui Site trebuie respectate şi în cuprinsul mesajelor care nu sunt vizibile către toţi utilizatorii.

4.9. Restrictii ale valorilor produselor

In functie de anumite criterii stabilite in mod discretionar de catre Organizator, un utilizator va avea limitat numarul si / sau valoarea produselor puse in vanzare.

Astfel, criteriile pe baza carora se va face calculul pentru a determina numarul si / sau valoarea licitatiilor sunt, dar fara a se limita la acestea: calitatea de utilizator verificat, procentajul de calificative pozitive in comparatie cu cele negative, ratinguri de vanzare, vechimea utilizatorului pe site, numarul si / sau valoarea produselor vandute anterior pe site etc.

Restrictiile pe care le vor avea utilizatorii sunt, dar fara a se limita la acestea:

1. limitarea valorii totale a produselor pe care un utilizator le are puse in vanzare la un moment dat;

2. limitarea numarului de produse listate spre vanzare de catre un utilizator la un anumit moment;

3. limitarea valorii totale a produselor pe care un utilizator le poate pune in vanzare pe o anumita perioada data de timp (ex: o luna)

4.10. Operaţiunile efectuate de Utilizator în site-ul ArhivaDeArta

Sunt înregistrate în contul acestuia şi sunt puse la dispoziţia sa prin intermediul panoului de administrare a contului propriu, de îndată ce acestea sunt efectuate sau în conformitate cu regulile aplicabile fiecărei operaţiuni în parte, dacă este reglementată diferit de prezentul acord de utilizare. Informaţiile referitoare la tranzactii, mesaje si anumite detalii financiare sunt disponbile în contul fiecărui Utilizator şi pot fi vizualizate timp de 60 de zile de la data la care fiecare operaţiune a fost înregistrată în cont. Utilizatorii au obligaţia să notifice Organizatorului orice obiecţiune cu privire operaţiunile înregistrate în cont, în general, dar şi cu privire la serviciile oferite de Organizator prin intermediul ArhivaDeArta, în special, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării fiecărei operaţiuni în contul propriu. În caz contrar, se prezumă în mod absolut că serviciile furnizate de Organizator sunt conforme prezentului acord de utilizare şi au fost prestate în conformitate cu solicitările fiecărui Utilizator. După trecerea termenului de 60 de zile menţionat mai sus, Utilizatorul este decăzut din dreptul de a formula reclamaţii / obiecţiuni în legătură cu serviciile furnizate de Organizator prin intermediul ArhivaDeArta, dar şi cu solicitarea de mediere/anulare calificative.

5. Serviciul Expozitii ArhivaDeArta reprezinta o facilitate pusa la dispozitia utilizatorilor ArhivaDeArta, persoane fizice sau juridice, prin care acestia beneficiaza de o listare personalizata a produselor puse la vanzare in cadrul ArhivaDeArta.ro.

In cadrul unei expozitii ArhivaDeArta, utilizatorii isi pot pune spre vanzare produsele intr-o sectiune pentru care pot alege structura generala a acesteia, pot incarca un logo propriu (respectand Termenii si Conditiile site-ului; ex: fara terminatia „.ro”), pot introduce o denumire a Expozitieului, o descriere, precum si termenii si conditiile de functionare a acestuia.

Expozitia ArhivaDeArta poate fi accesat prin intermediul unui link de tipul https://shop.arhivadearta.ro/numeExpozitie, unde „numeExpozitie” repezinta numele de utilizator al contului ArhivaDeArta, detinut de catre posesorul Expozitieului.

In Expozitieul ArhivaDeArta pot fi introduse vanzari de tip „Instant” si “Anunt”. Acestea pot fi listate manual sau pot fi introduse prin import.

Facilitatea Expozitii ArhivaDeArta este un serviciu suplimentar care este taxat in sistem de abonament. In functie de tipul de abonament selectat utilizatorii pot beneficia si de un abonament lunar gratuit.

De asemenea, fiecare utilizator poate alege sa foloseasca facilitatea timp de 30 de zile fara sa plateasca taxa de abonament.

Facilitatea presupune tarife preferentiale la listarea produselor si accesul la o serie de instrumente de marketing: produse noi (permite marcarea produselor cu simbolul „nou”), reduceri (permite marcarea produselor care beneficiaza de reduceri cu procentul de reducere aplicat), email marketing (permite trimiterea a 500, 2000 sau 5000 de mesaje lunare catre utilizatorii care se aboneaza la newsletterul Expozitieului respectiv).

Toate facilitatile de care beneficiaza un utilizator ca urmare a activarii unui abonament pentru Expozitii ArhivaDeArta sunt dezactivate in mod automat la expirarea abonamentului, toate produsele sunt mutate in contul simplu de utilizator, nu vor fi actualizate automat si se va retine taxa de listare fara reducere (0.01 EUR).

Abonamentele pentru serviciul Expozitii ArhivaDeArta sunt prelungite automat in fiecare luna. Cu 5 zile inainte de expirarea abonamentului utilizatorii vor primi o notificare pe adresa de e-mail asociata contului prin care vor putea renunta la prelungirea abonamentului de Expozitii. Orice alta solicitare de renuntare anticipata la serviciul Expozitii ArhivaDeArta poate fi trimisa la adresa de e-mail info@arhivadearta.ro.

5.1. Import automat

Importul de produse reprezinta o facilitate de care pot beneficia numai utilizatorii care au activat serviciul expozitii ArhivaDeArta. Importul de produse poate fi realizat automat prin feed xml.

Pentru realizarea Importului Automat, utilizatorul ArhivaDeArta este obligat sa furnizeze un url care ulterior va fi apelat pentru obtinerea informatiilor legate de produsele ce urmeaza sa fie afisate pe ArhivaDeArta. Informatiile care sunt afisate pe ArhivaDeArta provin dintr-un fisier de tip .xml realizat de catre utilizator.

In cazul in care site-ul dumneavoastra este dezvoltat pe o platforma standard de e-commerce, va putem pune gratuit la dispozitie scripturi pentru generarea automata a fisierului de import, in masura in care dispunem de acestea.

ArhivaDeArta furnizeaza utilizatorului ArhivaDeArta un script functional, insa verificarea setarilor realizate pe server intra in intregime in atributia utilizatorului respectiv (inclusiv restrictii in fisierul .htaccess, dar fara a se limita la aceasta).

Orice modificare adusa platformei standard de e-commerce poate afecta sau impiedica functionarea scriptului.

Scripturile sunt livrate in mod gratuit si functioneaza pe majoritatea platformelor de acelasi tip, indiferent de versiune.

In cazul in care nu sunteti multumit de rezultatul scriptului sau acesta nu functioneaza corect, ArhivaDeArta nu isi asuma nicio raspundere, astfel ca in acest caz este recomandat sa urmati instructiunile din manualul de import xml si sa va creati propriul script de feed. In principal, ArhivaDeArta nu isi asuma nicio raspundere in legatura cu erorile cauzate de particularitatile platformelor utilizatorilor, de nerespectarea de catre acestia a etapelor de import sau in legatura cu alte erori neimputabile ArhivaDeArta.

Actualizarea datelor pe ArhivaDeArta se poate realiza manual, prin accesarea butonului „porneste actualizarea acum” din panoul de administrare a Expozitieului sau automat, la o ora stabilita de catre utilizatorul ArhivaDeArta prin intermediul interfetei de administare.

Avand in vedere ca in momentul realizarii Importului Automat pot aparea intreruperi ale transmiterii informatiilor, ArhivaDeArta nu isi asuma in niciun mod si in nicio masura raspunderea privind corectitudinea informatiilor inserate cu ajutorul optiunii de Import Automat. Utilizatorul ArhivaDeArta care foloseste importul automat are obligatia de a verifica daca datele produselor sale sunt exacte si complete. Utilizatorul ArhivaDeArta care a optat pentru optiunea de Import Automat are intreaga raspundere pentru caracterul corect si complet al informatiilor privind produsele actualizate si / sau importate prin folosirea optiunilor prezente pe site.

6. Serviciul Garantia de Livrare

6.1 Termeni utilizati in cadrul regulamentului

• Utilizatorul site-ului ArhivaDeArta care va folosi serviciul Serviciul Garantia de Livrare cu livrare prin curieri speciali este denumit in continuare “utilizator”.

• Site-ul ArhivaDeArta va fi denumit in continuare „ArhivaDeArta” sau „Site-ul”.

• Serviciul “Gdl cu livrare prin curieri speciali” este denumirea utilizată în prezentul Regulament pentru serviciul “Garanția de Livrare cu livrare prin curieri speciali.

• Utilizatorul care are in raport cu o tranzactie ArhivaDeArta rolul de vanzator este denumit in continuare “Vanzator”; utilizatorul care are in raport cu o tranzactie ArhivaDeArta rolul de cumparator este denumit in continuare ”Cumparator”.

• Serviciul de curierat prin care se face livrarea acoperita de „GdL cu livrare prin curieri speciali” este denumit in continuare „serviciul de curierat agreat”.

6.2 Principiile de functionare a serviciului Garantia de Livrare

1. Utilizatorii vor putea folosi serviciul “GdL cu livrare prin curieri speciali” numai acceptand Termenii si conditiile de utilizare.

2. Pentru a putea activa serviciul “GdL cu livrare prin curieri speciali”, vanzatorul va trebui sa introduca codul IBAN in lei corespunzator unui cont bancar impreuna cu numele titularului acestui cont, date care sunt necesare pentru realizarea platii rezultate in urma tranzactiei. Validarea vanzatorului va fi facuta de catre ArhivaDeArta. ArhivaDeArta isi rezerva dreptul de a nu valida un utilizator care a incalcat anterior regulile de functionare ale Site-ului. ArhivaDeArta nu va folosi in niciun alt fel datele introduse de utilizatori, date care vor pastra un caracter confidential.

3. Vanzatorul poate opta pentru serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” atat la introducerea unui produs in vanzare, cat si ulterior, pe toata durata de valabilitate a acesteia, editand parametrii tranzactiei sale, numai in situatia in care nu au fost inregistrate oferte.

4. Utilizarea serviciului „GdL cu livrare prin curieri speciali” pentru produse fictive sau care nu sunt disponibile duce la suspendarea temporara sau definitiva a dreptului vanzatorului de a utiliza serviciile Site-ului si implicit suspendarea sau anularea contului de utilizator, cu toate consecintele prevazute de Termenii si conditiile de functionare ale Site-ului.

5. Daca tranzactia s-a incheiat si serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” nu a fost activata de vanzator, serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” nu va putea fi folosit pentru finalizarea niciunei tranzactii rezultate in urma finalizarii tranzactiei.

6. Daca serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” este activat, acesta nu mai poate fi dezactivat decat la repunerea manuala a tranzactiei. Daca produsul va fi repus automat spre vanzare, atunci serviciul va fi activat automat.

7. Vor putea beneficia de serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” doar utilizatorii care au cumparat dupa activarea serviciului de catre vanzator.

8. Cumparatorul poate solicita activarea optiunii „GdL cu livrare prin curieri speciali” selectand modalitatea de livrare si de plata oferite prin „GdL cu livrare prin curieri speciali” in procesul de finalizare a tranzactiei.

9. Pretul maxim al unui produs pentru care se poate activa serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” este de 12.000 Ron. In cazul in care pentru un produs s-a activat serviciul, vanzatorul nu va mai putea modifica pretul.

10. Livrarea produsului se face prin serviciul de curierat agreat, care va genera documentul de transport pentru livrare la sfarsitul tranzactiei prin intermediul Site-ului, altfel coletul poate fi considerat neacoperit de „GdL cu livrare prin curieri speciali”. Documentele de transport trebuie pastrate pana la finalizarea tranzactiei.

11. In cazul in care cumparatorul nu solicita activarea „GdL cu livrare prin curieri speciali”, tranzactia se va finaliza in modul prevazut pentru tranzactiile ce nu au aceasta optiune activata

6.2.2 Raspunderea partilor implicate

12. In cazul in care sunt necesare documente pentru finalizarea unei tranzactii, utilizatorii vor furniza documentele solicitate si vor raspunde de autenticitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare.

6.2.3 In calitate de vanzator, utilizatorul are urmatoarele obligatii

13. Din momentul notificarii cu privire la incheierea tranzactiei prin achizitionarea produsului de catre cumparator, vanzatorul are obligatia sa trimita produsul prin serviciul de curierat agreat, in termenul specificat in anuntul de vanzare din pagina produsului, generand documentul de transport pentru livrare la sfarsitul tranzactiei prin intermediul Site-ului, acceptand ca plata se va face la mometul predarii produsului, catre un reprezentant al serviciului de curierat agreat.

14. Vanzatorul are obligatia sa afiseze tariful corect al transportului, la momentul introducerii tranzactie sale.

15. Vanzatorul va trimite coletul catre destinatia ce i-a fost comunicata de cumparator prin sistem la finalul tranzactiei. Daca vanzatorul va trimite coletul la o alta destinatie, indiferent de motive si fara culpa cumparatorului, reclamarea neprimirii coletului de catre cumparator va fi considerata intemeiata. In consecinta, tranzactia va fi anulata si va fi inchisa fara a fi inregistrata o plata in sistem.

16. Vanzatorul are obligatia sa trimita coletul prin serviciul de curierat agreat, generand documentul de transport pentru livrare la sfarsitul tranzactiei prin intermediul Site-ului si sa pastreze actele aferente expedierii. De asemenea, vanzatorul va pastra documentele emise de transportator la preluarea coletului, inclusiv numarul de inregistrare al coletului pentru a-l putea urmari prin sistemul de verificare pus la dispozitie de serviciul de curierat agreat.

17. In cazul in care produsul este returnat, vanzatorul va putea sa reclame calitatea produsului, in cazul in care aceasta nu corespunde cu cea a produsului trimis initial ori produsul nu corespunde cu cel initial, in termen de 10 zile lucratoare din momentul in care status-ul tranzactiei devine “Colet retur expediat”, folosind sistemul de reclamatii Suport „GdL cu livrare prin curieri speciali”, pus la dispozitie de ArhivaDeArta. In caz contrar, returul se va considera realizat, iar suma platita de cumparator pentru tranzactie ii va fi returnata acestuia.

18. In cazul neprimirii coletului cu produsul returnat, vanzatorul poate sa reclame acest fapt intre a 7-a zi lucratoare si a 10-a zi lucratoare scurse din momentul in care status-ul tranzactiei devine “Colet retur expediat”. Nereclamarea in termenul precizat determina finalizarea tranzactiei si returnarea sumei integrale catre comparator.

19. Vanzatorul are obligatia sa completeze corect adresa si datele expeditorului pe coletul trimis. In situatia in care coletul va fi returnat vanzatorului, cumparatorul va trece la adresa destinatarului adresa specificata la livrarea produsului de catre vanzator. Daca nu a fost ridicat coletul de catre vanzator, tranzactia se va inchide cu statusul “Colet returnat” si se va returna cumparatorului intreaga suma platita.

20. Vanzatorul are posibilitatea sa confirme calitatea produsului returnat oricand in interiorul termenului de 10 zile lucratoare. Confirmarea calitatii determina finalizarea tranzactiei inainte de implinirea termenului de 10 zile lucratoare, cu status-ul “Colet returnat”.

21. In urma reclamarii calitatii produsului de catre cumparator, atat vanzatorul, cat si cumparatorul pot propune in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea reclamatiei prin sistemul de reclamatii Suport „GdL cu livrare prin curieri speciali” solutia de.ramburs partial fara returnare de produs. Solutia intra in vigoare in momentul in care este validata de ambele parti. Tranzactia se va incheia prin returnarea catre cumparator a sumei convenite de parti.

6.2.4 In calitate de cumparator, utilizatorul are urmatoarele obligatii

22. Cumparatorul are obligatia sa introduca in mod corect si complet datele de livrare pentru a fi expediat coletul.

23. Pentru a depune o reclamatie, cumparatorul trebuie sa aiba completat in sectiunea „Date bancare” un cont valid in lei unde ii vor fi returnati banii, in cazul unei rezolutii in acest sens.

24. Cumparatorul are posibilitatea sa confirme calitatea produsului oricand dupa receptionarea coletului, inauntrul unui termen de 3 zile lucratoare. Confirmarea calitatii conduce la finalizarea imediata a tranzactiei inainte de implinirea termenului mentionat mai sus, de 3 zile lucratoare.

25. Finalizarea tranzactiei cu succes determina efectuarea platii catre vanzator in urmatoarea zi lucratoare, dar nu mai devreme de intrarea banilor corespunzatori tranzactiei in contul ArhivaDeArta, si incetarea oricaror datorii si obligatii din partea acestuia catre cumparator si ale cumparatorului catre acesta. De asemenea, inceteaza orice datorii si obligatii ale ArhivaDeArta catre utilizatorii implicati in tranzactie.

26. In momentul primirii produsului, cumparatorul va putea sa reclame calitatea produsului, in cazul in care acesta nu corespunde descrierii facute de vanzator sau prezinta defectiuni, in termen de 3 zile lucratoare din momentul in care status-ul tranzactiei devine “Colet primit”, folosind sistemul de reclamatii Suport „GdL cu livrare prin curieri speciali”, pus la dispozitie prin intermediul Site-ului.

27. Dupa expirarea termenului de 3 zile lucratoare de la receptionarea coletului fara formularea unei reclamatii, tranzactia este considerata incheiata cu succes.

28. In urma reclamarii calitatii produsului de catre cumparator, atat vanzatorul, cat si cumparatorul pot propune in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea reclamatiei prin sistemul de reclamatii Suport „GdL cu livrare prin curieri speciali” solutia de returnare a produsului vanzatorului cu rambursarea banilor catre comparator. Solutia intra in vigoare in momentul in care este validata de ambele parti. Dupa intrarea in vigoare a intelegerii, cumparatorul este obligat de a expedia coletul retur in urmatoarea zi lucratoare.

29. Daca timp de 5 zile lucratoare de la depunerea reclamatiei nu exista o propunere de solutionare introdusa prin sistemul de reclamatii Suport „GdL cu livrare prin curieri speciali”, solutie care sa fie validata de ambele parti, cumparatorul are obligatia de a expedia coletul retur in cea de a 6-a zi lucratoare calculata din ziua primirii produsului.

30. Cumparatorul are obligatia de a expedia coletul retur (inapoi catre vanzator), folosind serviciile de curierat agreate. De asemenea, cumparatorul are obligatia sa pastreze actele aferente expedierii coletului si numarul de inregistrare al coletului pentru a-l putea verifica prin sistemul de tracking pus la dispozitie de serviciul de curierat agreat. In cazul reclamarii neprimirii returului de catre vanzator, in absenta documentelor aferente expedierii coletului, tranzactia se va considera finalizata cu succes. Costul transportului pentru returnarea coletului ii revine cumparatorului.

31. In cazul reclamarii neprimirii coletului retur de catre vanzator, cumparatorul are obligatia sa depuna in termen de 7 zile lucratoare, incepand cu ziua in care status-ul tranzactiei devine “Reclamatie: colet retur neprimit”, o copie a confirmarii de primire de la serviciul de curierat. In cazul in care nu o va face, tranzactia se va considera finalizata cu succes, iar suma corespunzatoare tranzactiei va fi virata integral vanzatorului.Receptionarea coletului de catre cumparator dupa ce a reclamat neprimirea acestuia se poate face cu conditia inchiderii tichetului de reclamatie in sistemul de reclamatii Suport „GdL cu livrare prin curieri speciali” in termen de 10 zile lucratoare de la expeditia coletului. Dupa inchiderea tichetului tranzactia trece in statusul “Colet receptionat”

32. Receptionarea coletului de catre cumparator dupa ce a reclamat neprimirea acestuia fara inchiderea tichetului de reclamatie in sistemul de reclamatii Suport „GdL cu livrare prin curieri speciali” in termen de 10 zile lucratoare de la expeditia coletului se face pe raspunderea acestuia. Cumparatorul nu va mai putea reclama calitatea produsului, iar tranzactia se va considera finalizata cu succes.

33. In urma reclamarii calitatii produsului de catre cumparator, atat vanzatorul, cat si cumparatorul pot propune in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea reclamatiei prin sistemul de reclamatii Suport „GdL cu livrare prin curieri speciali” solutia de.ramburs partial fara returnare de produs. Solutia intra in vigoare in momentul in care este validata de ambele parti. Tranzactia se va incheia prin returnarea catre cumparator a sumei convenite de parti.

34. In cazul neprimirii coletului, cumparatorul va putea sa reclame acest fapt , dar nu mai devreme de a 7-a zi lucratoare si nu mai tarziu de a 10-a zi lucratoare calculate din momentul in care status-ul tranzactiei devine “Colet expediat”. Tranzactia se va inchide fara o plata inregistrata in sistem.

6.3 Rolul ArhivaDeArta si al serviciului de curierat

6.3.1 ArhivaDeArta si serviciul „Garantia de Livrare”

35. ArhivaDeArta va indeplini mai multe functii, aflandu-se in raporturi diferite cu utilizatorii, reprezentantii serviciilor de curierat agreate sau terte parti.

36. ArhivaDeArta va avea calitatea de furnizor de servicii fata de utilizatori, punand la dispozitia acestora o platforma on-line cu scopul de a facilita vanzarea de produse de catre utilizatori in nume propriu. In acest raport, ArhivaDeArta va avea urmatoarele obligatii: (a) sa asigure buna functionare a sistemului pus la dispozitia utilizatorilor; (b) sa asigure notificarea utilizatorilor cu privire la modificarile survenite in statusul unei tranzactii. Notificarile vor putea fi facute atat prin intermediul sistemului de notificari dezvoltat de ArhivaDeArta, cat si prin e-mail; (c) sa afiseze versiunea curenta a prezentului document si data cand acesta a fost publicat pe Site.

37. ArhivaDeArta va avea calitatea de mandatar in raporturile cu utilizatorii, raporturi ce au ca obiect sume de bani platite cu titltu de pret. In aceasta calitate, ArhivaDeArta va incasa sumele de bani de la cumparator, in numele si pe seama vanzatorului, in baza instructiunilor acestora. Prin acceptarea prezentului document, vanzatorii ce opteaza pentru serviciul „GdL cu livrare prin curieri speciali” mandateaza ArhivaDeArta sa incaseze si sa retina o anumita perioada de timp sumele pe care cumparatorii le platesc cu titlu de pret catre vanzatori si permit ArhivaDeArta sa submandateze terte parti cu scopul indeplinirii obiectul mandatului principal. ArhivaDeArta va incasa si retine aceste sume de bani numai in calitate de mandatar, el nefiind titularul sau beneficiarul real al sumelor de bani. ArhivaDeArta primeste mandatul de la utilizatorii sai pentru a garanta buna si corecta functionare a tranzactiilor prin intermediul Site-ului. In calitate de mandatar, ArhivaDeArta va avea urmatoarele obligatii:

(a) sa incaseze sumele de bani primite de la utilizatori, intr-un cont al sau;

(b) sa nu utilizeze sumele primite de la utilizatori in folos propriu;

(c) sa vireze sumele corespunzatoare tranzactiei in conformitate cu prevederile prezentului regulament si cu documentele furnizate de utilizatorii implicati in tranzactie;

(d) Sa proceseze platile catre utilizatorii serviciului Garantia de Livrare implicati intr-o tranzactie finalizată, în urmatoarea zi de joi ulterioară datei în care contul ArhivaDeArta va fi fost alimentat cu suma platita de catre cumparator. ArhivaDeArta va pastra sumele de bani primite cu titlu de pret ca urmare a activarii serviciului „GdL cu livrare prin curieri speciali” numai pentru perioadele si numai in situatiile prevazute in cuprinsul prezentului document. In nicio alta situatie si pentru niciun alt motiv ArhivaDeArta nu va incasa alte sume de bani, decat in situatiile expres prevazute si reglementate de termenii si conditiile site-ului ArhivaDeArta.”

6.3.2 Rolul furnizorului de servicii de curierat agreate

38. Furnizorul de servicii de curierat se va afla in raporturi diferite fata de utilizatori, de ArhivaDeArta sau de terte parti.

39. Fata de utilizatorii ArhivaDeArta si in raporturile ce privesc coletele, furnizorul de servicii de curierat va indeplini functia de transportator. In acest sens, furnizorul de servicii va avea obligatia de a transporta coletul de la vanzator catre cumparator, de a emite documentul de transport sau de a permite emiterea acestuia de catre expeditor prin sistemul AWB al furnizorului de servicii de curierat, dupa caz, de a completa documentul de transport corect, complet, cu toate datele primite din partea expeditorului (numai in cazul in care asa au convenit partile prin contractul de furnizare de servicii incheiat intre ArhivaDeArta si furnizorul de servicii de curierat; in caz contrar, documentul va fi completat de expeditor). In calitate de transportator, furnizorul de servicii de curierat se va supune prevederilor legale in materie de transport de marfuri, putand fi tras la raspundere conform dispozitiilor legale mentionate.

40. In raporturile ce au ca obiect primirea unor sume de bani, furnizorul de servicii de curierat va avea calitatea de submandatar fata de utilizatori si mandatar fata de ArhivaDeArta. Astfel, pentru a indeplini mandatul primit de la utilizatori, ArhivaDeArta subimputerniceste furnizorul de servicii de curierat in vederea primirii sumelor de bani, urmand ca ulterior furnizorul de servicii de curierat sa ii vireze catre ArhivaDeArta, unde aceste sume vor fi retinute conform prevederilor prezentului document. In acest sens, furnizorul de servicii de curierat va incasa sumele de bani de la utilizatori in numele si pe seama ArhivaDeArta, ce incaseaza la randul ei in numele si pe seama utilizatorului. Prin acceptarea prezentului document, utilizatorii acorda ArhivaDeArta posibilitatea de a submandata catre furnizorul de servicii obligatia de a incasa sumele de bani platite de utilizatori cu titlu de pret. In calitate de submandatar, furnizorul de servicii de curierat are obligatia de a primi sumele de bani din partea utilizatorilor si de a le vira catre ArhivaDeArta, intocmai cum a primit aceste sume. Atat utilizatorii, cat si ArhivaDeArta vor putea trage la raspundere furnizorul de servicii de curierat conform dispozitiilor legale prevazute de legiuitor pentru mandat.

41. Pentru trimiterile retur se aplica tarifele standard ale firmelor de curierat

6.4 Sistemul de plata pentru serviciul Garantia de Livrare

42. Plata ramburs se va face direct reprezentantului serviciului de curierat, in momentul primirii coletului de catre cumparator.

43. Costurile de transport vor cadea in sarcina cumparatorului, atat in cazul livrarii produsului, cat si in momentul returnarii produsului.

44. In situatia in care cumparatorul isi va fi dat o adresa eronata, fara sau cu intentia aceasta, atunci costul expedierii va fi suportat de vanzator. In nicio situatie ArhivaDeArta nu va fi obligata sa suporte orice cheltuiala rezultata din transportul produselor intre utilizatorii sai.

45. ArhivaDeArta actioneaza ca un garant al sigurantei tranzactiilor. ArhivaDeArta va retine sumele de bani incasate de la utilizatori pana in momentul in care vor fi indeplinite conditiile pentru a vira banii catre una dintre partile tranzactiei.

46. Dobanda pe care sumele de bani o acumuleaza in contul ArhivaDeArta apartine ArhivaDeArta.

47. In cazul vanzatorului, ArhivaDeArta va elibera banii catre el în urmatoarea zi de joi ulterioară datei în care cumparatorul a confirmat calitatea produsului, dar nu mai devreme de intrarea banilor in contul ArhivaDeArta.

48. Comisionul ArhivaDeArta va fi suportat in totalitate de catre vanzator, in conditiile art. 3.3 din Termeni si Conditii. Suma corespunzatoare acestui comision va fi retinuta din pretul produsului si va fi identificata in contul utilizatorului sub forma unei alimentari.

49. Pentru toate livrarile efectuate in cadrul serviciului GdL prin curierul DPD sau prin Posta Romana, costul de transport va fi retras din contul de utilizator al vanzatorului iar suma corespunzatoare va fi retinuta din pretul produsului si va fi identificata in contul utilizatorului sub forma unei alimentari. Pentru livrarile efectuate prin curierul FanCourier, costul de transport va fi achitat agentului, in numerar, la predarea coletului.

50. In cazul trimiterilor efectuate prin intermediul serviciului de curierat furnizat de Posta Romana, Vanzatorul trebuie sa respecte urmoarele obligatii:

• Sa prezinte trimiterile postale pe durata orelor de program insotite de formularele postale generate si tiparite din Site (scrisorile de transport (AWB) si dupa caz, de formularele aferente serviciilor suplimentare: confirmare postala de primire interna – AR);

• Sa nu prezinte trimiteri pe ambalajul carora sunt inscrise: (a) inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri; sau (b) inscriptii care discrediteaza sau denigreaza marcile de comert, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activitati ale C.N. Posta Romana S.A.

• Sa respecte ora limita maxima de lansare a comenzii telefonice specificata in Site.

• Conditii de dimensiuni si greutate acceptate pentru trimiterile Prioripost: (a) dimensiuni minime:90 x 140 mm, cu o toleranta de 2 mm şi (b) dimensiuni maxime: 2 m pentru una din dimensiuni sau 3 m pentru suma lungimii si a celui mai mare perimetru luat in alt sens decat cel al lungimii. Greutatea maxima admisa este de 15 kg/20 kg continut indivizibil.

• Scrisoarea de transport (AWB) si dupa caz, formularele aferente serviciilor suplimentare, sunt aplicate de expeditor pe ambalajul fiecarei trimiterii, prin introducere intr-o poseta din plastic autocolanta, transparenta.

6.5 Sanctiuni

51. In cazul in care cumparatorul solicita livrarea produsului cumparat prin Garantia de Livrare, iar vanzatorul livreaza prin alt curier, atunci vanzatorul va fi sanctionat de catre ArhivaDeArta. In cazul in care vanzatorul este la prima abatere, acesta va fi suspendat pe o perioada de 30 de zile din „Gdl cu livrare prin curieri speciali”. Aceasta sanctiune are ca efect imediat limitarea pretului maxim la care are dreptul vanzatorul sa puna un produs spre vanzare.

52. In cazul in care vanzatorul se afla la a doua abatere, atunci el va fi suspendat permanent din serviciul Garantia de Livrare, fapt care va avea efecte si asupra pretului de vanzare maxim la care vanzatorul doreste sa posteze un produs. Astfel, daca vanzatorul va dori sa puna in vanzare un produs care are ca pret de pornire un pret mai mare decat pretul maxim pe care are dreptul sa il afiseze, atunci vanzatorul va trebui sa activeze optiunea „Livrare personala”.

53. ArhivaDeArta are dreptul sa sanctioneze orice astfel de fapte, dar nu si obligatia de a face acest lucru. Sanctionarea utilizatorilor sai ramane la libera sa apreciere, ArhivaDeArta avand o putere discretionara in a lua masurile de coercitie necesare impotriva utilizatorilor care incalca prezentul regulament.

6.6 Prevederi finale

54. Orice fel de comunicare si informatie transmisa prin serviciul „Gdl cu livrare prin curieri speciali”, precum si raporturile juridice intre utilizatori, ArhivaDeArta si furnizorul de servicii de curierat vor fi guvernate de prezentul Regulament (Termeni si conditii), ca reprezentand acordul complet, exclusiv si definitiv dintre utilizatori, ArhivaDeArta si furnizorul de servicii de curierat.

55. ArhivaDeArta isi rezerva dreptul sa modifice in orice mod, sa completeze sau sa actualizeze acest regulament (Termeni si conditii) in orice moment, fara a avea nicio obligatie de a anunta in prealabil utilizatorii site-ului. ArhivaDeArta isi rezerva de asemenea dreptul de a modifica in orice mod, completa sau elimina orice element sau facilitate a serviciului „Gdl cu livrare prin curieri speciali” in orice moment, fara a avea nicio obligatie de a anunta in prealabil utilizatorii site-ului. Oricare din aceste modificari vor intra in vigoare faţă de Utilizatori la momentul publicarii lor pe site-ul ArhivaDeArta si vor afecta doar tranzactiile initiate ulterior publicarii.

7. Serviciul „Garanția de livrare” pentru orice modalitate de livrare

7.1. Preliminarii

7.1.1. Serviciul „Garanția de livrare pentru orice modalitate de livrare” este oferit pentru produsele marcate prin GdL și cu specificația în pagina de finalizare a vânzării (check out) că GdL este valabilă pentru orice modalitate de livrare.

Serviciul va fi implementat într-o primă etapă tuturor produselor postate spre vânzare de către anumiți Utilizatori, selecționați potrivit propriei opţiuni de către Organizator.

7.1.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a implementa Serviciul „Garanția de Livrare pentru orice modalitate de livrare” în privința tuturor Utilizatorilor, iar informarea asupra condițiilor și a procedurii se realizează prin luarea la cunoștință prin intermediul atenționărilor pe site-ul www.ArhivaDeArta și prin Regulamentul Termeni și Condiții, de pe același site.

7.1.3. Înțelesul unor termeni. În cuprinsul acestui document privind Termeni și Condiții „Garanția de Livrare pentru orice modalitate de livrare”, termenii de mai jos au următorul înțeles:

(a) Regulamentul „Garanția de Livrare pentru orice modalitate de livrare” reprezintă prezentul document privind Termeni și Condiții „Garanția de Livrare pentru orice modalitate de livrare”, prin care sunt stabilite condițiile în care este oferit serviciul „Garanția De Livrare pentru orice modalitate de livrare”; Acest document face parte integrantă din Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului și serviciului ArhivaDeArta, publicat la adresa http://www.ArhivaDeArta/termeni-si-conditii (denumit în continuare “Termeni și Condiții”), astfel că toate prevederile din Termeni și Condiții rămân aplicabile și în situațiile la care se referă „Garanția de Livrare pentru orice modalitate de livrare”, în toate cazurile în care în Regulamentul „Garanția de Livrare pentru orice modalitate de livrare” nu există o prevedere expresă contrară;

(b) Serviciul „Garanția de Livrare pentru orice modalitate de livrare” va fi denumit în continuare „Garanția de Livrare pentru orice modalitate de livrare” și reprezintă serviciul prin care produsele cumpărate prin intermediul licitației noastre pe Internet sunt returnate vânzătorilor acestor produse sau valorificate de Organizator pe seama acestora, iar costul produsului este returnat cumpărătorilor de vânzători sau de Organizator (pe seama vânzătorilor), după caz, în anumite condiții prevăzute de Regulile „GdL pentru orice modalitate de livrare”;

(c) “Vânzătorii” sunt acei utilizatori ai serviciilor noastre de licitatie pe Internet aflați în poziții de vânzători în anumite licitații determinate derulate prin intermediul licitației noastre pe Internet;

(d) “Produsele” sunt, în cuprinsul Regulilor „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare”, acele produse care sunt calificate ca produse înrolate în Programul „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare” pe site-ul ArhivaDeArta;

(e) “Cumpărătorii” sunt acele persoane fizice sau juridice care sunt utilizatori ai serviciilor noastre de licitație pe Internet și se află în poziții de cumpărători în anumite licitații determinate derulate prin intermediul licitației noastre pe Internet;

(f) “Costul produsului” reprezintă suma de bani achitată de cumpărător cu titlu de preț și cheltuielile de livrare inițială;

(g) “Reclamația” reprezintă o înștiințare adusă la cunoștința Organizatorului, cu privire la un diferend intervenit între cumpărător și vânzător, privind un produs care beneficiază de serviciul „GdL pentru orice modalitate de livrare” . Organizatorul nu își asumă rol de organ de cercetare, arbitru ori instanță.

7.2. Principii de funcționare a Serviciului „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare”

7.2.1. Organizatorul intervine în procesul de soluționare a neînțelegerilor survenite între cumpărători si vânzători atunci când produsul achiziționat nu corespunde cu descrierea din anunțul de vânzare. Acest Serviciu este proiectat pentru a ajuta cumpărătorii și vânzătorii în vederea soluționării disputelor în mai puțini pași.

7.2.2. Organizatorul își asumă un rol mai activ în rezolvarea problemelor privitoare la tranzacții. În cazul în care cumpărătorii și vânzătorii nu pot ajunge la o soluție convenabilă pentru ambele părți, este oferită opțiunea de a contacta Organizatorul pentru a ajuta în soluționarea diferendului.

7.2.3. Vă rugăm să rețineți faptul că „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare” se aplică doar tranzacției, nu este o garanție a produsului ori o soluție pentru situația în care cumpărătorul nu mai dorește produsul.

7.2.4. Primul pas în soluționarea unui diferend între părțile tranzacției îl reprezintă contactarea vânzătorului de către cumpărător, în vederea soluționării problemei ivite, prin sistemul de Mesagerie Internă ArhivaDeArta. În cazul în care vânzătorul este de negăsit ori problema nu a fost rezolvată, din cauza vânzătorului, cumpărătorii pot depune o reclamație la Suport ArhivaDeArta, pentru a beneficia de „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare”.

7.2.5. Atunci când cumpărătorii și vânzătorii sunt implicați într-o dispută adusă la cunoștința Organizatorului prin sistemul „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare”, Organizatorul poate să furnizeze ori să ofere acces reciproc la numele, ID-urile de utilizator, adresele de e-mail, alte informații de contact, precum și orice altă documentație relevantă obținută de la o terță parte.

7.2.6. Prin acceptarea Termeni şi Condiții cumpărătorii și vânzătorii sunt de acord să luăm o decizie asupra problemei ivite, potrivit propriei aprecieri, care nu poate fi cenzuată de nicio parte. Decizia va fi luată în baza documentației primite de la cumpărător și de la vânzător. Aceștia vor trimite documentația necesară în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii reclamației de către cumpărător. Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru situația în care documentația nu a fost completă. Organizatorul va lua o decizie în baza documentației primite, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii reclamației de către cumpărător.

7.3. Condiții de Utilizare a Garanției ArhivaDeArta

7.3.1. Cumpărătorul poate beneficia de „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare” atunci când sunt întrunite următoarele condiții :Ați achiziționat un produs de pe licitația noastră pe Internet ce beneficiază de „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare” și aveți dovada plății;

– Ați contactat vânzătorul în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii produsului pentru a reclama neconcordanța între produsul primit și descrierea acestuia din anunț, prin sistemul de Mesagerie Internă ArhivaDeArta;

– Ați făcut o reclamație prin Suport ArhivaDeArta în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii produsului

– Există o dispută de bună-credință între cumpărător și vânzător în ceea ce privește produsul;

– Ați returnat produsul înapoi vânzătorului sau l-aţi pus la dispoziţia Organizatorului pentru a fi valorificat pe seama vânzătorului și aveți dovada primirii de către unul dintre cei doi;

7.3.2. O dispută de bună-credință în sensul art. 7.3.1 de mai sus poate fi:

– Produsul primit este diferit de cel achiziționat (spre exemplu, ați cumpărat o carte și ați primit o pălărie).

sau

– Produsul primit nu este în conformitate cu descrierea din anunțul de vânzare.

7.3.3. Cerința bunei-credințe nu este îndeplinită în următoarele situații, fără a le limita :

– Cumpărătorul susține că produsul este diferit față de modul în care a fost descris în anunțul de livrare, iar vânzătorul dovedește contrariul.

– Cumpărătorul nu mai dorește produsul respectiv (acesta a fost livrat conform descrierii din anunț, însă, cumpărătorul s-a răzgândit în privința achiziționării produsului, indiferent de motivul acestuia).

7.4. Eligibilitatea cumpărătorilor și restricții

7.4.1. În privința cumpărătorilor asupra cărora există suspiciuni că ar abuza în exercitarea drepturilor acestora prevăzute de Termeni și Condiții, Organizatorul poate considera că aceștia nu sunt cumpărători eligibili pentru a beneficia de „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare”. Prin urmare, reclamațiile făcute de aceștia pot fi considerate abuzive.

7.4.2. Abuzurile includ, fără a le limita, introducerea unor reclamații care nu sunt realizate cu bună-credință, prin care să se urmărească beneficierea pe nedrept de „GdL pentru orice modalitate de livrare” ArhivaDeArta şi / sau deturnarea acestui serviciu de la scopul pentru care a fost instituit.

7.4.3. Dacă există suspiciuni cu privire la buna-credință a părților, incluzând dar fără a fi limitate la abuzuri, înțelegeri cu vânzătorii, fabricarea de dovezi, ne rezervăm dreptul de a suspenda temporar ori de a bloca definitiv contul cumpărătorului, cât și al vânzătorului, imediat și fără nicio notificare prealabilă.

7.4.4. De asemenea, dacă suspectăm înțelegeri cu vânzătorii de a posta pe site prețuri mai mici decât cele practicate, ne rezervăm dreptul de a suspenda temporar ori de a bloca definitiv contul cumpărătorului, cât și al vânzătorului, imediat și fără nicio notificare prealabilă.

7.5. Excluderi din protecția Sistemului „GdL pentru orice modalitate de livrare”

7.5.1. „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare” se aplică doar produselor cu un cost mai mare de 10 euro și în limita a 500 euro, incluzând prețul produsului și cheltuielile de livrare.

7.5.2. „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare” nu acoperă servicii și anumite tipuri de produse, pretenții false, abuzive sau ilegale. Organizatorul își rezervă dreptul de a decide care produse supuse vânzării sunt excluse de la „GdL pentru orice modalitate de livrare” .

7.5.3. Următoarele categorii de produse sunt excluse de la „GdL pentru orice modalitate de livrare”:

– Imobiliare

– Autoturisme

7.6. Etapele procedurii

7.6.1. Cumpărătorii care nu au reușit să rezolve disputa direct cu vânzătorul, pot contacta Organizatorul prin intermediul Suport ArhivaDeArta. Organizatorul va verifica tranzacția, buna-credință și eligibilitatea cumpărătorului, precum și încercarea acestuia de a contacta vânzătorul și de a ajunge la o soluție convenabilă pentru ambele părți. În cazul în care cumpărătorul este de bună-credință și îndeplinește condițiile „GdL pentru orice modalitate de livrare” ArhivaDeArta, Organizatorul va verifica informațiile suplimentare trimise de acesta.

7.6.2. Organizatorul va contacta vânzătorul și îl va informa de pretențiile cumpărătorului. De asemenea, acesta va fi informat și asupra posibilității de a contracara pretențiile cumpărătorului prin punerea la dispoziția Organizatorului, a tuturor documentelor de transport și a tuturor dovezilor necesare, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea făcută prin intermediul contului ArhivaDeArta, în baza cărora se va lua o decizie.

7.6.3. Părțile pot să ajungă la o înțelegere fără intervenția Organizatorului, chiar și după ce a fost deja trimisă o reclamație către Organizator. În această situație, cumpărătorii sunt obligați să înștiințeze imediat Organizatorul de înțelegerea intervenită între cei doi.

7.6.4. În cazul în care nu s-a ajuns la nicio înțelegere, Organizatorul va verifica comunicările făcute de către părți înainte și după încheierea tranzacției, documente doveditoare privind starea produsului, precum și orice alte informații suplimentare, în baza cărora va lua o decizie.

7.6.5. Atunci când ne aflăm în situația în care nu putem lua o decizie din cauza unor dispute în condiții incerte, Organizatorul va îndruma părțile către organele de anchetă competente. În acest caz, Organizatorul va oferi organelor de anchetă în drept tot suportul logistic de care dispune, cu toate comunicările făcute prin intermediul ArhivaDeArta și toată documentația oferită de părți, fără a ne limita la acestea.

7.6.6. Returnarea produsului și restituirea sumelor achitate de cumpărător

7.6.6.1. Dacă Organizatorul constată că produsul livrat nu corespunde cu descrierea din anunțul de vânzare, de cele mai multe ori, Organizatorul va îndruma cumpărătorul să returneze vânzătorului produsul achiziționat (iar vânzătorul trebuie să accepte returnarea produsului chiar dacă acesta utilizează în mod constant o politică de nereturnare a produselor) sau să-l pună la dispoziţia Organizatorului, înainte ca Organizatorul să returneze costul produsului și de a începe demersurile de recuperare a acestor sume de la vânzător. În situaţiile în care Organizatorul solicită cumpărătorului să pună produsul la dispoziţia sa, va proceda la valorificarea acestuia (prin intermediul site-ului www.ArhivaDeArta sau în orice altă modalitate) pe seama vânzătorului şi va proceda la compensarea creanţelor reciproce, după despăgubirea cumpărătorului pe seama vânzătorului. Pentru a beneficia de despăgubire potrivit „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare”, cumpărătorul este obligat să pună produsul la dispoziţia Organizatorului, dacă acesta solicită.

7.6.6.2. Dacă Organizatorul constată că părțile au convenit ca prețul produsului achitat de cumpărător să fie mai mare decât prețul postat pe site, Organizatorul are dreptul de a anula „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare” privind tranzacția respectivă.

7.6.6.3. În cazul în care produsul este returnat vânzătorului, cumpărătorul va trebui să trimită către Organizator dovada returnării produsului – recipisa de transport, cu semnătura vânzătorului.

7.6.6.4. Cheltuielile de returnare a produsului către vânzător sau Organizator se suportă de către cumpărător. Cumpărătorul este răspunzător pentru ambalarea și transportarea corectă a produsului.

7.6.6.5. Dacă produsul returnat nu este primit de către vânzător la adresa pe care acesta a declarat-o sau de către Organizator, în aceleași condiții în care cumpărătorul a primit produsul (spre exemplu, produsul prezintă defecțiuni, zgârieturi noi), Organizatorul își rezervă dreptul de a considera că acesta nu mai reprezintă un cumpărător eligibil pentru returnarea prețului produsului și a cheltuielilor transportului inițial. Este răspunderea vânzătorului de a menține o adresă corectă și valabilă în contul său de Utilizator ArhivaDeArta pentru returnarea produselor.

7.6.6.6. Dacă Organizatorul constată că produsul livrat nu corespunde cu descrierea din anunț, pentru ca acesta să returneze sumele aferente prețului și a cheltuielilor de livrare inițială, îi vor fi necesare următoarelor documente :

– recipisa de transport cu semnătura cumpărătorului;

– dovada plății;

– orice documente doveditoare privind starea produsului;

– comunicările făcute între cele două părți prin intermediul Mesageriei interne ArhivaDeArta;

– formularul de reclamație, furnizat de ArhivaDeArta, completat;

– dovada returnării produsului – recipisa de transport, cu semnătura vânzătorului, în cazul în care produsul a fost returnat vânzătorului;

– factura de utilitati sau telefonie în care sa figureze numele cumparatorului sau cel puțin adresa acestuia (conform contului de pe site și formularului de reclamație);

– copie după CI/BI.

– contul IBAN in lei declarat în contul ArhivaDeArta, cu cerința obligatorie ca titularul contului de Utilizator pe ArhivaDeArta să fie același cu titularul contului IBAN declarat.

7.6.6.7. După ce Organizatorul a primit confirmarea că produsul a ajuns înapoi la vânzător sau după ce Organizatorul a primit produsul, după caz, acesta va returna sumele plătite de cumpărător cu titlu de preț și cheltuieli de transport inițiale.

7.6.8. În anumite cazuri, Organizatorul va returna doar o parte din costurile produsului, reprezentând diferența apreciată de către Organizator, între produsul descris și produsul primit, caz în care Organizatorul va recupera de la vânzător suma returnată cumpărătorului de către Organizator, iar cumpărătorul nu va mai trebui să returneze produsul primit.

7.6.9. Dacă prețul produsului este estimat în euro, Organizatorul va returna către cumpărător suma de bani în lei achitată de acesta, aferentă prețului în euro, plus cheltuielile de livrare inițială.

7.7. Contestații

Cumpărătorii și vânzătorii au posibilitatea de a contesta decizia Organizatorului, prin intermediul Suport ArhivaDeArta, într-un termen de 3 zile lucrătoare de la data la care Organizatorul a transmis către aceștia notificarea sau comunicarea de orice fel la care se referă respectiva reclamație. Organizatorul va face o nouă verificare, în conformitate cu toată documentația primită, în baza căreia va lua o nouă decizie, prin care va infirma sau confirma decizia anterioară.

7.8. Rambursarea sumei de către vânzători

7.8.1. Prin acceptul vânzătorilor de a utiliza „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare” , aceștia acceptă procesul nostru de soluționare a disputelor vizate de acest sistem. Vânzătorii sunt de acord ca Organizatorul să ia o decizie, potrivit propriei sale aprecieri, în privința oricărei reclamații provenite de la un cumpărător, privind un produs care beneficiază de „GdL pentru orice modalitate de livrare”. Pentru reclamațiile rămase nesoluționate de către vânzător, Organizatorul va returna cumpărătorului întregul cost al produsului achiziționat, incluzând prețul și cheltuielile inițiale de transport, iar vânzătorul își asumă obligația de a returna către Organizator întreaga sumă achitată de Organizator către cumpărător. Fără a limita cele convenite mai sus, vânzătorii nu vor fi obligați să plătească suma respectivă, dacă ei transmit către Organizator documentația necesară indicată mai sus, în timp util.

7.8.2. În cazul în care produsul a fost pus la dispoziţia Organizatorului pentru a fi valorificat pe seama vânzătorului, cumpărătorul va fi despăgubit de Organizator (pe seama vânzătorului). Având în vedere că în acest caz Organizatorul are o datorie faţă de vânzător, dar şi o creanţă împotriva acestuia, poate proceda potrivit propriei opţiuni la compensarea acestora.

7.8.3. Alte cerințe privind vânzătorii :

– Vânzătorii sunt de acord ca Organizatorul să retragă fonduri din conturile lor de Utilizator, egale cu sumele achitate către cumpărători. Vânzătorii au posibilitatea de a refuza intervenția Organizatorului în tranzacționare, prin scoaterea produsului de la vânzare. Însă pentru tranzacțiile începute și/sau efectuate cu „GdL pentru orice modalitate de livrare”, Organizatorul are dreptul de a aprecia starea produsului.

– În cazul în care vânzătorii nu au suficienți bani în contul de Utilizator, aceștia sunt de acord ca Organizatorul să le debiteze contul cu o sumă de bani egală cu suma achitată către cumpărători, ori cu diferența între suma achitată de către Organizator și suma disponibilă în contul ArhivaDeArta și să le emită o înștiințare de plată, privind aceste sume.

7.8.4. În cazul în care vânzătorul nu achită în termen de maximum 10 zile de la data emiterii înștiințării de plată, respectiv în data de 10, respectiv 25 a lunii următoare de calcul, Organizatorul are dreptul să suspende contul până la achitarea integrală a debitului. Cu toate acestea, Organizatorul, își rezervă dreptul de a suspenda temporar contul, potrivit propriei sale aprecieri, fără a fi cenzurat de nicio parte, de la data la care contul este debitat cu suma menționată mai sus, până la momentul achitării acesteia.

7.9. Statutul Organizatorului

7.9.1. Prin furnizarea Serviciului „Garanţia de Livrare pentru orice modalitate de livrare” , Organizatorul este și rămâne un simplu furnizor de servicii prin care se urmărește facilitarea încheierii de tranzacții între vânzător și cumpărător, fără ca Organizatorul să devină intermediar sau parte în aceste tranzacții și fără ca acesta să își asume orice obligații, garanții sau riscuri juridice specifice intermediarilor sau părților în aceste tranzacții. Prin furnizarea acestui serviciu, Organizatorul nu își asumă rolul organ de cercetare, arbitru ori instanță, ci urmărește să ajute cumpărătorii și vânzătorii să rezolve disputele în mai puțini pași.

7.9.2. În conformitate cu prevederile legii 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, Organizatorul are obligaţia de a raporta Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

8. Plata cu cardul

8.1. Preliminarii

Toți cumpărătorii care fac plata produsului prin card bancar la momentul efectuării comenzii pe site beneficiază de Garanția de Livrare pentru plata cu cardul. Prin acceptarea documentului Termeni și Condiții al Site-ului, atât vânzătorul cât și cumpărătorul acceptă în mod expres prevederile Garanției de Livrare pentru plata cu cardul.

Plata cu cardul este disponibilă doar anumitor produse pentru care vânzătorul oferă livrare prin poșta română ori prin intermediul unui serviciu de curierat, exceptând produsele disponibile doar prin predare personală.

Plata online cu cardul se activeaza automat la selectarea unui curier sau a postei ca metoda de Livrare si nu poate fi dezactivata. Categoriile in care nu este disponibila plata cu cardul sunt urmatoarele:

1.   Software

2.   Imobiliare

8.2. Procesul de plată

Dacă cumpărătorul a ales plata cu cardul, ca modalitate de plată, după trimiterea comenzii se va deschide pagina procesatorului de card. În urma efectuării plății, atât cumpărătorul, cât și vânzătorul vor primi mesaje de confirmare a plății. Din acest moment tranzacția se va considera în desfășurare, cu plata confirmată.

Dacă cumpărătorul alege să efectueze plata cu cardul pentru comanda efectuată, acesta este redirecționat către o pagină securizată a procesatorului de card. Pentru a efectua plata, cumpărătorul trebuie să introducă datele cardului. Procesatorul va menține pagina activă un timp limitat. Dacă datele cardului nu sunt introduse în acest timp, plata pentru produsul comandat nu se mai poate efectua prin card bancar. Prin urmare, comanda se va considera realizată iar tranzacția neplătită. Părțile vor primi automat un e-mail cu datele celeilalte părți, astfel că acestea au posibilitatea de a găsi alte metode de plată a produsului.

Plata prețului prin card bancar se va face în contul ArhivaDeArta. ArhivaDeArta acționează ca un garant al siguranței tranzacțiilor. ArhivaDeArta va reține sumele de bani încasate de la utilizatori până în momentul în care vor fi îndeplinite condițiile pentru a elibera banii către una dintre părți.

ArhivaDeArta nu va avea acces la datele bancare ale utilizatorilor introduse în pagina securizată a procesatorului de card și nu le va colecta în niciun mod.

8.3. Trimiterea produsului către cumpărător

În momentul postării unui produs la vânzare, vânzătorul se obligă să trimită produsul în termenul și prin modalitatea de livrare specificată. Vânzătorul are obligația să afișeze costul corect al transportului, la momentul introducerii produsului său pe site. Acesta va fi suportat integral de cumpărător. Pentru trimiterile retur se aplica tarifele standard ale firmelor de curierat.

Vânzătorul are obligația să trimită coletul cu confirmare de primire și să păstreze actele aferente expedierii. În cazul reclamării neprimirii produsului de către cumpărător, în absența documentelor necesare, tranzacția va fi anulată, iar suma corespunzătoare tranzacției va fi returnată cumpărătorului.

Vânzătorul va trimite coletul către destinația precizată în contul său de utilizator, de către ArhivaDeArta, la finalul tranzacției, destinație introdusă de cumpărător. Dacă cumpărătorul nu ridică produsul, costul transportului va fi suportat integral de acesta. ArhivaDeArta va returna către vânzător costul transportului în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor care atestă că produsul nu a fost ridicat de cumpărător și va elibera restul de bani către cumpărător. Dacă vânzătorul trimite coletul la o altă adresă decât cea specificată, indiferent de motive și fără culpa cumpărătorului, cel din urmă va putea reclama neprimirea coletului și eliberarea sumelor achitate prin card bancar. În acest caz, vânzătorul va suporta costul de transport al coletului.

8.4. Confirmarea calității produsului. Plata către vânzător

ArhivaDeArta va elibera banii către vânzător în urmatoarea zi de joi ulterioară datei în care cumparatorul a confirmat calitatea produsului (expres sau tacit), dar nu mai devreme de intrarea banilor in contul ArhivaDeArta.

Cumpărătorul poate confirma calitatea produsului prin următoarele modalități, oricare dintre ele survine prima:

1. În mod expres, prin accesarea butonului Confirma calitatea care se regăsește în Status comanda

2. În mod tacit, prin trecerea unei perioade de timp în care cumpărătorul nu depune o reclamație. Perioada în care cumpărătorul are dreptul de a depune o reclamație este T plus 3 zile, în care T reprezintă termenul de livrare a produsului la cumparator. După trecerea perioadei de timp prevăzută mai sus, fără depunerea unei reclamații, tranzacția va fi considerată încheiată cu succes și plata se va realiza către vânzător în urmatoarea zi de joi.

3. În mod tacit, prin expirarea unui termen de 3 zile de la data la care a fost livrat produsului la cumparator, dacă vânzătorul pune la dispoziţia Organizatorului documentul de transport care face dovada livrării comenzii către cumpărător. După trecerea termenului menţionat mai sus, fără depunerea unei reclamații, tranzacția va fi considerată încheiată cu succes și plata se va realiza către vânzător în urmatoarea zi de joi.”

Pentru a putea primi banii prin transfer bancar, vânzătorul va trebui să introducă în contul de utilizator codul IBAN corespunzător contului său bancar in lei. Titularul contului IBAN declarat în contul ArhivaDeArta trebuie sa fie același cu titularul contului de Utilizator pe ArhivaDeArta.

Pentru sume ce nu depăşesc 1.500 lei, banii pot fi trimiși la cerere și prin e-mandat (mandat poștal online), tarifele de expediţie fiind în sarcina Utilizatorului.

Tarifele de expeditie sunt urmatoarele, în funcţie de valoarea sumei expediate:

pentru sume < 200 lei, tariful este 10 lei;

pentru sume în intervalul 200,01 – 500 lei, tariful este 15 le;

pentru sume în intervalul 500,01 – 1000 lei, tariful este 20 lei;

pentru sume > 1000 lei, tariful se calculează după cum urmează 20 lei + 1% aplicat la suma de expediat.

Serviciile suplimentare au urmatoarele costuri:

Post restant 1.85 lei.

Vânzătorul poate alege alimentarea contului propriu cu suma ce i se cuvine în urma tranzacţiei încheiate prin selectarea din contul său de utilizator a opțiunii “Alimentare în contul ArhivaDeArta”.

8.5. Reclamația

În cazul în care cumpărătorul nu primește produsul în termenul setat de vânzător în anunțul de vânzare ori există o neconcordanță între produsul primit și descrierea acestuia în anunțul de vânzare, cumpărătorul poate depune o reclamație cu privire la acestea.

Reclamația se poate deschide din contul utilizatorului accesând următoarele: Contul meu/Produse cumpărate-câștigate, din pagina “Status tranzacție” corespunzătoare tranzacției respective, acționând linkul “Deschide reclamație”. Reclamația se poate deschide și din secțiunea “Suport Garanția de livrare”/Deschide pagina de reclamații, cu ajutorul ID-ului de tranzacție.

Reclamația poate fi depusă în termen de T + 3 zile, în care T reprezintă termenul de livrare a produsului la cumparator. În pagina reclamației, atât vânzătorul cât și cumpărătorul pot atașa documente privind tranzacția supusă reclamației.

Ca urmare a depunerii reclamației, ArhivaDeArta va interveni în procesul de soluționare a neînțelegerilor survenite între cumpărători si vânzători. Utilizatorii pot ajunge la o înțelegere privind tranzacția supusă reclamației, înțelegere evidențiată într-o rezoluție a suportului. În pagina reclamației, atât vânzătorul cât și cumpărătorul pot atașa documente privind tranzacția respectivă, în câte 3 zile lucrătoare de la ultima rezoluție a suportului.

8.6. Returnarea produsului și restituirea sumelor achitate de cumpărător

În cazul în care cumpărătorul sesizează ArhivaDeArta că produsul livrat nu corespunde cu descrierea din anunțul de vânzare, iar ArhivaDeArta constată în urma documentației primite că produsul livrat nu corespunde, poate îndruma cumpărătorul să returneze vânzătorului produsul achiziționat (iar vânzătorul trebuie să accepte returnarea produsului chiar dacă acesta utilizează în mod constant o politică de nereturnare a produselor).

Pentru ca ArhivaDeArta să elibereze către cumpărător costul produsului și cheltuielile inițiale de livrare, acesta va trebui să trimită către ArhivaDeArta dovada returnării, respectiv recipisa de transport, cu semnătura vânzătorului. Cheltuielile de returnare a produsului se suportă de cumpărător. Cumpărătorul este răspunzător pentru ambalarea și transportarea corectă a produsului.

Livrarea produsului și returnarea lui se fac numai prin colet înregistrat, folosind serviciul “confirmare de primire”, indiferent de metoda de transport aleasă, altfel coletul poate fi considerat nelivrat/nereturnat. Documentele de transport trebuie păstrate până la finalizarea tranzacției;

Dacă produsul returnat nu este primit de către vânzător la adresa pe care acesta a declarat-o, în aceleași condiții în care cumpărătorul a primit produsul (spre exemplu, produsul prezintă defecțiuni, zgârieturi noi), ArhivaDeArta își rezervă dreptul de a considera că acesta nu mai reprezintă un cumpărător eligibil pentru returnarea prețului produsului și a cheltuielilor transportului inițial. Este răspunderea vânzătorului de a menține o adresă corectă și valabilă în contul său de Utilizator ArhivaDeArta pentru returnarea produselor.

Dacă ArhivaDeArta constată că produsul livrat nu corespunde cu descrierea din anunț, pentru ca acesta să returneze sumele aferente prețului și a cheltuielilor de livrare inițială, îi vor fi necesare următoarele documente:

• recipisa de transport cu semnătura cumpărătorului;

• orice documente doveditoare privind starea produsului;

• comunicările făcute între cele două părți prin intermediul Mesageriei interne ArhivaDeArta;

• formularul de reclamație, furnizat de ArhivaDeArta, completat;

• dovada returnării produsului – recipisa de transport, cu semnătura vânzătorului;

După ce ArhivaDeArta a primit confirmarea că produsul a ajuns înapoi la vânzător, acesta va elibera către cumpărător sumele plătite cu titlu de preț și cheltuielile de transport inițiale.

8.7. Comisioane

Comisionul ArhivaDeArta va fi suportat in totalitate de catre vanzator, in conditiile art. 3.3 din Termeni si Conditii. Suma corespunzatoare acestui comision va fi retinuta din pretul produsului si va fi identificata in contul utilizatorului sub forma unei alimentari.

Toate comisioanele bancare, precum și comisioanele procesatorului de card, percepute pentru transferul sumelor de bani în condițiile Garanției de Livrare pentru plata cu cardul vor fi suportate de ArhivaDeArta. Comisioanele bancare ocazionate de încasarea sumelor de bani rămân în sarcina vânzătorului. ArhivaDeArta își rezervă dreptul de a modifica politica de suportare a comisioanelor bancare, cu menționarea prealabilă a acestei modificări în Termeni și Condiții.

8.8. Statusurile tranzacției pentru plata cu cardul:

1. Statusul tranzacției devine: “Plata efectuată” în momentul finalizării comenzii de plată în pagina procesatorului de carduri prin intermediul căruia se realizează plata corespunzătoare tranzacției;

2. Statusul tranzacției devine: “Plată confirmată” în momentul în care procesatorul de carduri a finalizat verificarea plății;

3. Statusul tranzacției devine: “Reclamație: colet neprimit” în momentul în care cumparatorul a reclamat neprimirea coletului;

4. Status-ul tranzacției devine: “Reclamație:calitate necorespunzătoare” în momentul în care cumpărătorul a reclamat calitatea produsului primit;

5. Status-ul tranzacției devine “Colet retur expediat” la 1 zi lucrătoare din momentul stabilirii în procesul de rezolvare a reclamației returnarea coletului; în acest timp, cumpărătorul este obligat să returneze coletul;

6. Status-ul tranzacției devine “Reclamație:colet nereturnat” în momentul în care vânzătorul a reclamat neprimirea coletului retur;

7. Status-ul tranzacției devine: “Tranzacție în așteptarea unei rezoluții” în momentul în care vânzătorul a reclamat calitatea produsului returnat;

8. Status-ul tranzacției devine: “Tranzacție anulată: plată neconfirmată” în momentul în care comanda de plată solicitată de cumpărător nu a fost confirmată de procesatorul de carduri;

9. Status-ul tranzacției devine: “Tranzacție anulată: colet neprimit” în momentul în care expiră termenul de 7 zile lucrătoare pe care vânzătorul l-a avut la dispoziție pentru a depune confirmarea de primire a coletului, în cazul în care cumpărătorul a reclamat neprimirea acestuia;

10. Status-ul tranzacției devine: “Tranzacție finalizată cu succes!” în momentul în care: a) cumpărătorul confirmă calitatea produsului sau b) a expirat termenul de T + 5 zile lucrătoare pentru formularea unei reclamații sau c) cumpărătorul a reclamat calitatea produsului dar nu l-a returnat în termenul stabilit;

11. Status-ul tranzacției devine “Tranzacție finalizată:colet returnat” în momentul în care vânzătorul a confirmat calitatea produsului returnat sau a expirat termenul de 7 zile lucrătoare pentru formularea unei reclamații din momentul stabilirii returnării coletului în procesul de rezolvare a reclamației;

12. Status-ul tranzacției devine “Tranzacție în așteptarea unei rezoluții” în momentul în care vânzătorul reclamă calitatea produsului returnat;

13. Status-ul tranzacției devine “Tranzacție finalizată în urma unei rezoluții” în momentul în care ArhivaDeArta a validat hotarârea judecătorească definitivă pronunțată în litigiul născut între vânzător și cumpărător cu privire la tranzacție sau înțelegerea scrisă între vânzător și cumpărător cu privire la tranzacție și la modul de stingere ori prevenire a litigiului.

8.9. Sancţiuni

În situaţia în care, deşi plătit, produsul nu este transmis de către vânzător, ArhivaDeArta poate să dispună luarea unor măsuri sancţionatorii, în vederea asigurării funcţionării sistemelor puse la dispoziţia utilizatorilor. În acest sens, în cazul în care vânzătorul refuză fără justificare trimiterea produsului, atunci ArhivaDeArta va putea dispune:

1. sancţionarea prin oferirea de avertisment;

2. sancţionarea prin suspendarea contului pe o perioadă de 1 (una) săptămână.

ArhivaDeArta va putea decide în mod discreţionar sancţiunea ce va fi aplicată vânzătorului, nefiind obligat în niciun sens în ceea ce priveşte luarea măsurii sancţionatorii sau stabilirea măsurii.

În situaţia în care vanzătorul sancţionat anterior pentru faptele cuprinse în art. 9.9 din prezentul document săvârşeşte din nou aceeaşi faptă pentru care a fost sancţionat, ArhivaDeArta are dreptul, dar nu şi obligaţia, de a suspenda definitiv contul utilizatorului, cu toate consecinţele care derivă din luarea acestei măsuri, astfel cum este menţionat în prezentul document.

8.10 Rolul ArhivaDeArta

ArhivaDeArta va avea calitatea de mandatar în raporturile cu utilizatorii, raporturi ce au ca obiect sume de bani plătite cu titltu de preț. În această calitate, ArhivaDeArta va încasa sumele de bani de la cumpărător, în numele și pe seama vânzătorului, în baza instrucțiunilor acestora. Prin acceptarea prezentului document, utilizatorii mandatează ArhivaDeArta să încaseze și să rețină o anumită perioadă de timp sumele pe care cumpărătorii le plătesc cu titlu de preț către vânzători. ArhivaDeArta va încasa și reține aceste sume de bani numai în calitate de mandatar, el nefiind titularul sau beneficiarul real al sumelor de bani. ArhivaDeArta primește mandatul de la utilizatorii săi pentru a garanta buna și corecta funcționare a tranzacțiilor prin intermediul Site-ului. În calitate de mandatar, ArhivaDeArta va avea următoarele obligații: (a) să încaseze sumele de bani primite de la utilizatori, într-un cont al său; (b) să nu utilizeze sumele primite de la utilizatori în folos propriu; (c) să vireze sumele corespunzătoare tranzacției în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu documentele furnizate de utilizatorii implicați în tranzacție; (d) să proceseze plățile către utilizatorii serviciului Garanția de Livrare implicați în tranzacție în urmatoarea zi de joi ulterioară datei în care cumparatorul a confirmat calitatea produsului, dar nu mai devreme de intrarea banilor in contul ArhivaDeArta. ArhivaDeArta va păstra sumele de bani primite cu titlu de preț și cost al transportului numai pentru perioadele și numai în situațiile prevăzute în cuprinsul prezentului document. În nicio altă situație și pentru niciun alt motiv ArhivaDeArta nu va încasa alte sume de bani, decât în situațiile expres prevăzute și reglementate de termenii și condițiile site-ului ArhivaDeArta. Dobânda pe care sumele de bani o acumulează în contul ArhivaDeArta aparține ArhivaDeArta.

ArhivaDeArta submandatează procesatorul de plăți să încaseze sumele de bani de la cumpărător, în numele și pe seama vânzătorului și să-i trimită către ArhivaDeArta conform dispozițiilor prezentului document.

9. Informațiile furnizate de Dvs. licitației noastre, drepturile și obligațiile Dvs.

9.1. Prin expresia “informatiile dumneavoastra” vom face referire de acum inainte la orice informatie pe care Dvs.

– ati furnizat-o Organizatorului in timpul inregistrarii;

– ati furnizat-o Organizatorului sau celorlalti utilizatori in timpul completarii formularului de inregistrare pentru vanzarea anumitor articole;

– ati furnizat-o Organizatorului sau celorlalti utilizatori in timp ce raspundeati unor cereri de cumparare a articolelor scoase al vanzare;

– ati furnizat-o pentru a se reflecta in oricare pagina pe site-ul nostru (inclusiv prin sistemul de feedback);

– ati furnizat-o Organizatorului sau celorlalti utilizatori prin e-mail.

9.2. Informatiile Dvs. partiale sau totale, directe sau indirecte:

– nu trebuie sa fie false, inexacte sau voit inselatoare;

– nu trebuie sa fie frauduloase, ofensatoare sau sa implice vanzarea unor produse contrafacute sau furate;

– nu trebuie sa aduca prejudicii nici unei terte parti sau dreptului acesteia de autor, de marca comerciala, licenta, secret comercial sau alte drepturi de proprietate sau drepturi de publicitate sau la intimitate;

– nu trebuie sa incalce nici o lege, statut, ordonanta sau regulament, incluzand si fara a se limita la acestea, dreptul de export, protectia consumatorului, competitia neloiala, antidiscriminarea sau reclama falsa;

– nu trebuie sa fie defaimatoare, ofensatoare, calomniatoare, amenintatoare sau hartuitoare din punct de vedere legal;

– nu trebuie sa instige la infractiuni;

– nu trebuie sa fie obscene sau sa contina pornografie;

– nu trebuie sa contina virusi sau alte subrutine de programare a computerului care intentioneaza sa dauneze, sa interfereze in mod defectuos, sa intercepteze sau sa exproprieze orice sistem, date sau informatii personale;

– nu trebuie sa cauzeze probleme licitatiei noastre sau pierderea (in totalitate sau partial) serviciilor furnizorilor nostri de Internet;

– nu trebuie sa contina informatii care (1) sa fie interzise de acest acord; (2) pentru care nu au dreptul de a le referi sau include.

9.3. Pentru a putea folosi materialele si informatiile furnizate / publicate in site de dumneavoastra, asa incat sa nu incalcam nici un drept pe care l-ati avea asupra acestora, Dvs. sunteti de acord sa ne acordati dreptul de utilizare (reproducere si comunicare publica pe internet a materialelor Dvs. publicate in site) a acestora cu titlu gratuit. Aceste drepturi dobandite de Organizator sunt neexclusive, perpetue si valabile oriunde in lume. Totodata avem dreptul de a ceda aceste drepturi unei terte parti. Pentru a inlatura orice indoiala, precizam ca utilizatorii care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site sunt de acord sa cedeze către Organizator cu titlu neexclusiv, gratuit, transferabil, pe termen nelimitat si pe toate teritoriile, in momentul trimiterii acestora / publicarii anuntului, drepturile de utilizare pe internet, adaptare, modificare si/sau retransmitere a materialelor si informatiilor furnizate / publicate in site.

9.4. Adresa de email inregistrata la inscriere poate fi folosita, in mod ocazional, pentru a va trimite oferte speciale atent selectionate din partea siteuri-lor partenere.

10. Notă de informare privind protectia datelor cu caracter personal

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C.Global Cloud srl va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dvs. Va informam ca datele personale pe care ni le furnizati sunt prelucrate in scopul furnizarii serviciilor specifice platformei pentru intermediere vanzare-cumparare de bunuri de larg-consum, in scop de reclama, marketing si publicitate si pentru servicii de comunicatii electronice. La optiunea dvs., ne furnizati datele personale ale dvs. pentru a va crea un cont valabil si pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului ArhivaDeArta de catre S.C Global Cloud srl Refuzul furnizarii anumitor date poate conduce la imposibilitatea accesarii anumitor servicii prin intermediul site-ului.

Prin intermediul panoului de administrare a contului propriu, aveti posibilitatea de a opta pentru primirea de informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de societatea noastra prin bifarea casutei corespunzatoare pe pagina de creare a contului.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate partenerilor contractuali ai Global Cloud srl implicaţi în furnizarea serviciilor prin intermediul site-ului.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Sunteti de acord ca stergerea datelor personale ale dvs. va fi urmata de stergerea contului dvs. din sistem si de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de Global Cloud srl. Pentru exercitarea acestor drepturi puteti face o cerere in scris cu cerinta dvs., pe care sa o trimiteti apoi fie prin posta scrisa la Adresa Global Cloud srl, Str. Tache Ionescu nr. 1, et. 1, Sector 1, Bucuresti, cu mentiunea “Pentru echipa ArhivaDeArta”, fie prin e-mail la adresa info@arhivadearta.ro.

Global Cloud S.R.L. este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.

11. Accesul la licitația noastră și intervenția în activitatea acesteia.

11.1. Sunteti de acord sa nu folositi anumite programe precum si alte dipozitive automate sau modalitati manuale pentru a monitoriza sau copia paginile noastre de Internet sau continutul lor fara o autorizatie scrisa anterioara a Organizatorului acestei licitatii prin Internet.

11.2. Sunteti de acord sa nu folositi nici un dispozitiv, software sau subrutina care sa interfereze sau sa incerce sa interfereze cu buna desfasurare a Licitatiei pe Internet sau cu tranzactionarea de orice articole in vederea vanzarii-cumpararii.

11.3. Sunteti de acord sa nu realizati nici o actiune care impune o incarcare nerezonabila sau disproportionata a infrastructurii Licitatiei pe Internet.

11.4. Sunteti de asemenea de acord sa nu copiati, reproduceti, alterati, modificati, distribuiti (inclusiv afisare publica), sa nu folositi pentru scopuri comerciale sau alte scopuri, continutul acestui site (sau orice parte din el), si sunteti de acord sa nu realizati lucrari care deriva din acest site fara o autorizatie scrisa anterioara a Organizatorului acestei licitatii prin Internet sau a tertei parti.

12. Responsabilitatea în cazul încălcării termenilor acestui acord.

12.1 In cazul incalcarii de catre dvs. a prevederilor din prezentul Acord de utlizare sau cand exista indicii sau repere privind incalcarea prevederilor prezentului Acord de utilizare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a aplica, in orice mod, potrivit propriei sale optiuni discretionare sau la cererea oricarei autoritati, fara a fi obligat sa justifice in vreun mod actiunea, fara a fi obligat sa indeplineasca alta formalitate si fara a fi tinut sa justifice motivele, oricare in urmatoarele masuri fata de utilizatorii care incalca prevederile prezentului Acord: emiterea de avertismente; suspendarea, in intregime sau in parte, a contului; restrictionarea, in intregime sau in parte, a accesului la cont / sectiuni ale contului; anularea contului utilizatorului.

12.2 Prin accesarea site-ului www.ArhivaDeArta sunteti de acord sa exonerati de raspundere pe Organizator pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acoperiti cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre dvs. a clauzelor din prezentul Acord de utilizare.

13. Sistemul de garanții.

13.1. Va oferim licitatia noastra prin Internet precum si serviciile noastre “asa cum sunt”, fara nici un fel de garantie.

13.2. Noi nu garantam accesul sigur, continuu si neintrerupt la serviciile noastre. Operarea in cadrul licitatiei pe Internet poate sa fie influentata de numerosi factori aflati in afara controlului nostru.

13.3. Organizatorul nu ofera nicio garantie privind drepturile de proprietate asupra articolelor vandute sau cumparate prin intermediul licitatiei pe Internet, asupra povenientei lor, asupra calitatii lor, asupra concordantei lor cu prevederile legale sau cu scopurile concrete in care au fost achizitionate, asupra oricaror drepturi in legatura cu aceste articole, inclusiv oricaror drepturi de proprietate intelectuala sau asupra comiterii unor eventuale ilegalitati in detrimentul unei terte parti. Nu oferim nici o garantie referitoare la vreun utilizator al serviciilor de licitatie prin Internet si / sau referitoare la actiunile acestora.

13.4. Utilizatorii care comercializează produse protejate de drepturi de proprietate intelectuală declară şi garantează că deţin legal toate drepturile asupra produselor comercializate şi că sunt pe deplin autorizaţi şi îndreptăţiţi să dispună de aceste drepturi prin comercializarea produselor respective”

14. Alte tipuri de tranzacționări.

14.1. Ca utilizator al serviciilor de licitatie prin Internet nu aveti voie sa plasati cereri de schimburi (ex: barter, troc) sau de donatii.

15. Clauze finale.

15.1. Prezentul acord este supus legii romane.

15.2. Partile convin ca litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului acord, ce nu pot fi solutionate pe cale amiabila, sa fie supuse solutionarii instantei judecatoresti competente de pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti. Legea aplicabila prezentului acord este legea romana.

15.3.Organizatorul acestei licitatii pe Internet isi rezerva dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din prezentul acord sau prezentul acord in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de utilizatori. Dvs. acceptati in mod expres faptul ca simpla utilizare sau accesare a serviciile noastre de licitatie pe Internet sau a oricaruia dintre componentele acestora semnifica acceptarea deplina si neconditionata a modificarii sau modificarilor operate. In orice situatie in care dvs. aveti obiectiuni sau rezerve fata de oricare dintre prevederile din prezentul acord, aveti obligatia de a inceta de indata utilizarea serviciilor noastre de licitatie pe Internet sau a oricaruia dintre componentele acestora.

15.4. Organizatorul poate cesiona oricând către un terţ drepturile şi obligaţiile izvorâte din prezentul Acord de utilizare, inclusiv prin cesionarea către un terţ a contractului (acordului), iar Utilizatorul consimte anticipat la această cesiune, conform art. 1315 şi următoarele din Codul Civil. Pentru a înlătura orice îndoială, Utilizatorii site-ului ArhivaDeArta consimt anticipat la substituirea Organizatorului cu un terţ în raporturile născute între acesta şi Utilizatori în temeiul Acordului de utilizare a Site-ului ArhivaDeArta.

15.5. Daca nu exista alte prevederi stipulate in prezentul acord, orice corespondenta trebuie trimisa: pentru Organizatorul licitatiei prin Internet – la e-mail-ul: suport@arhivadearta.ro, iar catre Dvs. – la adresa de e-mail furnizata de Dvs. la inregistrare.

15.6. Mesajul se considera primit de Dvs. in ziua trimiterii si la 5 ore dupa trimitere, exceptie facand acele cazuri in care se primeste o nota de mesaj primit sau de adresa de e-mail gresita.

Ultima actualizare: 15.08.2019